donderdag 30 oktober 2008

NPB Elburg

12 oktober met Yvonne (collega TPT) een praatje gegeven bij de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Elburg. Aan de hand van de theorie van Ken Wiber uit zijn boek "zonder grenzen" hebben we ons eigen verhaal verteld waarin onze eigen persoonlijke ontwikkeling naar voren kwam.
stelling: het vasthouden aan een planning en een rode draad is niet nodig om een ander te inspireren; veel meer gaat het om authenticiteit en ervaring.