maandag 31 augustus 2009

Offers

De eekhoorn vroeg aan de Olifant " zeg.. wat denk jij?, mogen sommigen geofferd worden voor de groei van anderen? " de Olifant schrok en hij zei beslist "Nee!! dat klinkt heel erg onethisch! 'Oh 'antwoordde de Eekhoorn, 'ik wilde het alleen maar even weten" en hij liep weg.
Dit zou heel goed een verhaaltje van Toon Tellegen kunnen zijn, maar het is mijn verhaaltje. Dit was de vraag die ik - in mijn 'Dark July'- in Engeland aan C. stelde.


Gek genoeg geeft het schilderij van Delacroix het antwoord! (Vaste lezers weten dat precies dit schilderij in Portugal op mijn netvlies verscheen toen ik mijn vrijheidsbeeld aan het maken was.) Grootmeesters vertolken de werkelijkheid en in tegenstelling tot het antwoord van de Olifant, geeft dit schilderij een andere boodschap weer:
'Voor de ontwikkeling van de wereld lijkt bloedvergieten onvermijdelijk. Of .....vertaald naar micro-nivo: voor de vrijheid van de mens of de ziel, moeten er offers gedaan worden. '


Schilderij Stedelijk : abrahams offer.

Stelling: wanneer we als mens echt iets anders willen, dan heeft dat consequenties. Een verandering kost altijd wat! We kunnen niet alles bij het oude laten en tegelijkertijd ook het andere willen.

Orientatie: hoe zit dat bij jou? is er wel iets dat je echt anders wilt, maar ben je bang voor het offer en laat je alles maar bij het oude. (het gaat alleen om bewustzijn en niet om veroordeling)

Ik hoop niet dat mijn Columns te moeilijk worden en dat er lezers zijn die afhaken... lees stug door en vertrouw er maar op dat het begrip wel komt.

zondag 30 augustus 2009

De antwoorden kwamen...

Al een aantal weken probeer ik elke dag tijd vrij te maken om naar een van de Masterpieces uit de geschiedenis te kijken.... echt indrukwekkend. Op deze DVD collectie staan maar liefst 21 kunstwerken, die elk een uitgebreide documentaire te zien geeft. Door hier zo intensief naar te kijken gebeurd er op een of andere manier wat met je. (Kunst gaat in ieder geval niet over mooi of niet mooi). Zover ik nu kom, heeft de Kunst twee belangrijke 'functies'.


1. Grote Kunstenaars zoals bv. Rembrand en Vermeer, maken hun afbeeldingen vanuit een ander bewustzijn. Zij zijn in staat via de penseel de werkelijkheid weer te geven; die werkelijkheid die wij door alle mist vaak niet meer zien. Wanneer de presentator - via bv. röntgenstraling- de gedachtengang van de schilder probeert te achterhalen, dan vermoed ik dat deze schilder helemaal geen gedachten had. Hij schilderde en deed dit 'voorbij de gedachten' vanuit een hogere werkelijkheid. Als ze nog zouden leven, dan denk ik niet dat deze Grootmeesters hun overwegingen zouden kunnen vertellen. (omdat die er niet waren) En wij als toeschouwers kunnen via dat schilderij een glimp van die werkelijkheid opvangen.


2. Het bezoek aan de Hermitage was anders, hier concentreer je je niet op slechts een doek. Door de gehele expositie vorm je je een beeld van het Russische hof ten tijde van de Tsaren. Dit is veel meer een culturele en psychologische ervaring. Hier zie je de geschiedenis terug, je vormt je een beeld van de ontwikkeling van de mensheid en daarmee begrijp je het heden.... en uiteindelijk jezelf.In de 'Masterpieces' vind je beidde functies terug. Wanneer je bijvoorbeeld naar het wereldberoemde schilderij van Delacroix kijkt, zie je daarin niet alleen de revolutie van 1830, maar ook alle revoluties daarvoor en de revoluties van vandaag de dag. ' idealen worden met bloed betaald' lijkt het schilderij ondermeer te zeggen en er is in feite niets veranderd, dit beeld zegt alles!

Terwijl het bij de eerste 'functie' veel meer om een spirituele ervaring an sich gaat, geeft de tweede 'functie' slechts toegang tot spiritualiteit. Je staat als het ware nog voor de poort waarachter het inzicht zich openbaart. ( Kijk je vanuit mooi en lelijk, dan zit je nog midden in de dualiteit verstrikt) mijmer.... we moeten de wereld misschien wel eerst begrijpen alvorens we deze kunnen overstijgen. We kunnen niet direct naar de Hoge C ...of wel naar de verlichting toe.

'het pad van verlichting loopt via jezelf' zegt Thitch Nathan.... Via kunst kun je jezelf leren kennen en dat is uiteindelijk de richting naar verlichting! (verlossing, overstijging etc. )

zaterdag 29 augustus 2009

Opkomende vragen


Hermitage Amsterdam
Onbeantwoorde vragen:
- Waarom is het belangrijk dat de Kunsthistoricus tot in detail nagaat welke overwegingen er destijds bij Vermeer en Rembrandt waren toen ze hun doeken maakten. Hier besteden we met zijn alleen miljoenen euro's aan het moet van grote betekenis zijn.
- Wat is het belang van de geschiedenis voor de mensheid. Gisteren bij de tentoonstelling in de Hermitage waren honderden mensen bijeen. Allen wilden ze zien op welke wijze het Russisch Hof vroeger leefde. Het is niet alleen maar leuk, het heeft absoluut ook een andere functie.
- En hier op aansluitend 'op welke manier is de stoffelijke wereld met de geestelijke wereld verbonden en hoe verhouden ze zich tot elkaar'.
De antwoorden zullen wel komen...

De bron van vernieuwing


Toen ik vanochtend in mijn bed lag, zat ik te denken aan de column voor vandaag. Er zijn thema's in mijn hoofd en er zijn vragen in mijn hoofd maar 'het geheel' en de 'antwoorden' zijn er nog niet. Dus wanneer ik met de Column begin, ligt er alleen wat los materiaal, maar het werkstuk is nog niet gemaakt. En het is er ook echt nog niet! En daar bedoel ik mee, de uitkomst zit nog niet in mijn bewustzijn. En toch weet ik elke ochtend weer 'als ik die column ga schrijven dan is hij een half uur later rond '
En nou is de vraag natuurlijk: Waar komt die uitkomst dan vandaan? ..... waar komt dat nieuwe bewustzijn dan vandaan? dat komt uit een bron in het universum, waar ik toegang toe heb ( en jij ook als je op zoek gaat). Op de Universiteiten gebruiken ze slogans als "Wij werken op de grens van het weten' De Universiteit is het instituut in de wereld die er op gericht is om nieuwe kennis (of nieuw bewustzijn) aan de wereld toe te voegen. Maar hoe doen ze dat dan? via proefjes, via wetenschappelijk onderzoek, vragenlijsten, interviews etc. Maar is dat wel echte vernieuwing? 'Echte wetenschappers' oftewel de mensen die werkelijk vernieuwing brengen, kunnen dat alleen wanneer ze ook uit deze zelfde bron putten. Denk aan Einstein en Newton. Willen we werken op de grens van het weten, dan moet de hypothese innovatief zijn. Dan moet de onderzoeker zijn denken stil gezet hebben en in een meditatieve toestand verkeerd hebben. Dan moet de hypothese uit deze bron voort komen.
Meestal gaat het enkel en alleen om variaties op hetzelfde thema! Want vergis je niet, echte verniewing brengt onrust, afwijzing en verkettering met zich mee. Kijk maar in de geschiedenis 'echte vernieuwers in de kunst, de politiek, de wetenschap, de filosofie etc.. hun bijdrage werd pas vaak postuum op waarde geschat".
De wind
(9 maart 2004)

Hee
roep ik
luid

Wie wijst
mij
hier de weg?

Vertwijfelt
kijk ik
om me heen

Ik kijk
in Noord
en Zuidelijke richting

En
als ik
dan niks zie

Dan luister ik vervolgens
naar de
Oost en Westen winden

Die fluisteren
onhoorbaar
zacht

Jouw
gouden Standaard
die is binnen

Jij moet
je eigen pad
gaan vinden

Een pad
met eigen
waarden


En
zelf gevormde
methodiek


Een pad
voor jou
heel specifiek

Gezien vanuit
een andere
optiek


Zet dan je stappen
op een
vreemd terrein

Dan kom je langzaam
in een
andere staat van zijn
Marleen ©

vrijdag 28 augustus 2009

Noorderzon


Vanavond naar Noorderzon. Geen afspraak met iemand gemaakt en geen voorstelling gereserveerd. Ik wilde vanavond gewoon gaan rondlopen en kijken wat er op mijn pad kwam. (loop ik of word ik gelopen). Met andere woorden ik wilde ervaren wat er gebeurd als ik 'geen richting bepaal', maar als ik -'word gelopen'- . Eerst ontmoette ik een aantal bekende 'moeders' en trouwe lezers van mijn Column. Het was een prettig samen zijn en een uurtje later vervolde ik mijn onbekende weg toen zij naar een voorstelling gingen. Ergens verderop kocht ik wat eten en ging met een biertje op een trapje zitten. Gewoon willekeurig, zonder planning. Twee vrouwen naast me hadden grote lol samen en ze begonnen wat tegen me aan te praten. .. Tot 12 uur heb ik met ze zitten praten en lachen. Het onverwachte, het ongeplande en de open mind, bracht me onverwachts... een heerlijke avond. ... dankje wel dames!
En ik moest denken aan mijn gedicht van de zwaluwen
Zwaluwen
Een vrolijk schouwspel
bij de waterbak
twee zwaluwen achter elkaar aan
vliegensvlug van hoog naar laag
en af en toe tikt een het water aan
ze komen en ze gaan
Een derde komt
zo uit het niets
dan zijn er vier
en even later vijf
het spel gaat onvermindert door
en met een mooie duikelvlucht
stelt iedereen zich even voor
Dan met een sierlijk mooi draai als groet
vliegt een van hun vandaan
hij vliegt weer ergens anders heen
nu is hij weer alleen
Zo plots als hij gekomen is
zo laten ze hem gaan
Een glimlach om mijn mond
wanneer ik deze luchtigheid aanschouw
het maakt me blij
Dit schouwspel was voor mij
Marleen ©
Toen ik terugfietste kwam ik langs een recalame bord van het nieuwe museum L'hermitage in Amsterdam... en ik besloot om morgen een dagje naar Amsterdam te gaan......

donderdag 27 augustus 2009

Doe de dingen met bewustzijn

Onze Brush... onze held op sokken...
Groningen 27 augustus 2009

Met nog wat andere moeders zat ik te wachten op een bankje voor de school. Naast mij zaten ook wat moeders en een van hen had een klein hondje bij zich. Ik zat wat voor me uit te kijken en zonder naar de woorden te luisteren hoorde ik ze praten. 'dit hondje heet Brush' zei een van de moeders en deze woorden kwamen wel bij mij binnen. Ik draaide me naar haar toe en ik zei 'Goh, wij hadden vroeger ook een hondje dat Brush heette''. Ze zei verbaasd " waar woonden jullie dan? " In een klein dorpje in Friesland " antwoordde ik. "Tegenover Jaworsky, de vioolleraar?" 'Ja' zei ik. En ze vervolgde 'daar kwam ik vroeger altijd en jouw gezicht komt me ook bekend voor'. Ik op mijn beurt herkende haar niet. En toen alles een beetje tot haar doordrong zei ze : Ik zal het je nog sterker vertellen..... en ik onderbrak haar en zei 'stop maar, laat mij het maar vertellen" Omdat jij onze Brush zo'n leuk hondje vond met zo'n leuke naam heb jij jouw hondje nu ook zo genoemd. 'Ja precies' zei ze. En we hebben er heerlijk om gelachen.

Mijmer: Dus..... toen wij ons hondje 25 jaar geleden zijn naam hebben gegeven, hebben we er onbewust ook voor gezorgd dat zijn naam 25 jaar later weer aan een ander hondje werd gegeven. .... Oftewel:..... alles wat ik nu in gang zet kan zelfs over een periode van 25 jaar gevolgen hebben. Dus....mijn ( en jouw) invloed strekt zich uit over jaren... ... Dus mijn daden van nu - hoe klein en onbeduidend ook- hebben impact op de wereld van morgen..... Dus wees bewust als je iets doet of iets zegt...

woensdag 26 augustus 2009

Beelden blijven hangen


Maandagavond bij de Mindfulness bijeenkomst wilde ik de deelnemers slechts 1 beeld op het netvlies zettten. En dit eenvoudige beeld geeft de kern van Mindfulness weer.
het concept van Mindfulness is eigenlijk zeer eenvoudig, maar met de uitvoering van deze methode kunnen we een levenlang zoet zijn.
Mijmer... Beelden blijven eigenlijk veel beter hangen dan al die woorden. Maar ja... ik hou ook zo van al die mooie woordjes die dan samen weer een mooie Column vormen. Ik ben nog te gehecht aan de mooie woordjes om ook deze los te laten en voor beelden in te wisselen.

dinsdag 25 augustus 2009

Ronde communicatie


Mijn oudste zoon is erg goed in taal, rekenen etc. Mijn jongste zoon heeft veel meer moeite met die vakken. Het kwam vanavond ter sprake en ik zei : O (8) , je moet weten dat mama jou een heel intelligent kind vindt, dat vertaalt zich niet direct naar de dingen die je op school leert, maar jij weet bv. heel goed hoe mensen met elkaar omgaan en jij ziet alle kleine dingen die er om je heen gebeuren. Ieder van jullie heeft zijn eigen talent. En O (8) antwoord: ' dat vind ik leuk dat je dat zegt en hij geeft me een kus en vervolgt, hier kun je mooi een weblogje over schrijven' En ik zeg "kijk dat is nou precies wat ik bedoel te zeggen' en als mijn antwoord tot ze doordringt beginnen we alledrie te lachen. " een goed idee O, ik zal het vanavond nog even doen" zeg ik.

Deze communicatie noem ik rond, precies dat waar ik het over heb, wordt in de (inhoudelijke) reactie van de ander bevestigd.
mijmer: Dit maak ik dagelijks mee, het is heel subtiel, alsof de opmerking en de reactie aan elkaar verbonden zijn... alsof er geen ruimte meer tussen zit... Alsof het een aan het worden is.

Orientatie: herkennen jullie dit?

maandag 24 augustus 2009

Andersom redeneren


Vandaag weer begonnen met de nieuwe Mindfulness Cursus. Ik heb weer genoten en het was erg fijn om dat nu voor het eerst in mijn eigen pandje te doen! Maar het thema van de Column kwam toen ik vanmiddag op de fiets zat. De vraag die opkwam was: 'kan een ander mens of een ander ding mij of jou gelukkig maken?'
Dat is wel vaak wat we denken. jullie kennen deze redeneringen vast : Als ik eenmaal dat nieuwe huis heb dan.... of als ik eenmaal ander werk dan.....heb of als ik de andere partner heb... dan word ik gelukkig!
En ook het antwoord kwam.. Nee ... het klopt niet! Geluk is alleen in jezelf te vinden. Alleen jij kan jezelf gelukkig maken en de omstandigeheden dragen er niet aan bij. Nee we moeten andersom redeneren.. wanneer ik in mijzelf gelukkiger wordt... dan veranderen de omstandigheden. Het is een denkfout, alles begint van binnen uit!

Innerlijk weten


Geen kapotte auto's, geen kapotte banden, geen verloren sleutels (laatst had ik trouwens nog een onbekende sleutelbos in mijn tas zitten), geen tweelingen meer maar.... The Midsummer Nights Dream van Mendelssohn! Hij komt steeds naar me toe! Misschien Sherlock Holmes weer eesn bellen? Ach ik weet toch wel wat hij gaat zeggen. 'Wacht maar.. het mysterie ontvouwt zichzelf! 'Bovendien heb je mij niet nodig... je weet het zelf wel! 'Wijsheid zit in jezelf'

zondag 23 augustus 2009

terug naar af !


Laatst vroeg een vriendin aan mij: ‘Marleen, als ik nu in je arm knijp en zeg dat je alles hebt gedroomd, hoe zou je dat vinden? ‘ Ik antwoordde spontaan en overtuigend met: ‘nee dat zou ik niet willen’ En eigenlijk was ik wel verbaasd over mijn eigen antwoord. De afgelopen maanden – hoe moeilijk ze ook waren- hebben mij al zoveel gebracht. Zoveel inzichten, zoveel verdieping zoveel ervaring en begrip. Uiteindelijk heb ik door alles een enorme persoonlijke groei doorgemaakt en dat zou ik voor geen goud weer willen inleveren! Wonderlijk he! Dat neemt niet weg dat ik nog steeds wel zou willen dat bepaalde dingen anders waren, maar terug naar het oude is terug naar af!

vrijdag 21 augustus 2009

Wat is jouw Talent?


Toen we een aantal jaren geleden een intervisie groep hadden, gebruikten we het inspirerende boekje "start vanuit je hart" van Patrick Roozenmond. Iedereen kreeg daaruit de volgende vraag voorgelgd : 'wat is jouw talent'. Ieder mens heeft zijn eigen talent en het is de kunst om deze helder te krijgen en daarna deze volledig te laten ontwikkelen en te manifesteren. En dat laatste kost geen enkele moeite omdat 'het werken aan je talent, het allerleukste is wat er is ! "

Ik wist het antwoord vrij snel: Al van jongs af aan ben ik er een meester in om de theorie en de praktijk aan elkaar te verbinden. Wanneer er iets in het dagelijks leven gebeurd, heb ik onmiddelijk de theorie erbij en wanneer ik een theorie hoor, heb ik onmiddelijk een praktisch voorbeeld. Ik ben een bruggenbouwer tussen deze twee werelden.
En precies dat is wat ik nu met mijn weblog doe. Mijn eigen ervaring koppel ik aan psycholische of filosofische theorien, kunstwerken, muziekstukken, gedichten, mythen, sprookjes etc. En daarom vormt mijn weblog mijn grootste plezier en de rode draad van mijn dag. Het kost me geen enkele energie, het levert me zelfs veel energie en vreugde op.
Orientatie: Dit weer als voorbeeld en nu aan jou de vraag: 'wat is jouw talent' ? waar word jij erg blij van? wat kost jou geen enkele moeite en waar krijg je van anderen vaak complimenten over? Het kan echt van alles zijn, probeer niet te oordelen over wat het is. Wat het ook is, wanneer je het tot ontwikkeling bengt, zijn de toepassingen oneindig en zul je de enorme potentie ervan ontdekken.
Wie wil ik zijn (2003)
Wie wil ik zijn
wat wil ik
laten zien

Er borrelt iets
maar toch
weet ik niet wat
Ik ben op zoek
op zoek
naar mijn talent

Mijn plan staat vast
ik zal gaan zoeken
en gaan vinden

Dit plan heeft kracht
en toornt
boven alles uit

Hier ligt mijn focus
mijn verrijking
en mijn kracht

Meer hoef ik niet te doen
meer wordt er in dit leven
niet van mij verwacht

marleen ©

Liefde in VrijheidInterne dialoog:

Ja maar...... ik hou nog zoveel van hem! Net zoveel als altijd! LIEFDE IN VRIJHEID !!! echot het door mijn hoofd!

Liefde staat los van wederkerigheid, liefde staat los van alle materiele verbindingen, Echte Liefde is vrij !

.....en steeds kom ik weer een stapje verder..... Van steen op steen bouw ik mijn nieuwe huis !

van slachtoffer via acceptatie naar verantwoordelijkheid nemen


Verantwoordelijkheid nemen; In de opleiding kwam dit als thema altijd terug. Alsof het een van de centrale thema’s is bij de bewustwording van de mens. Neem ik verantwoordelijkheid voor wat er op deze wereld gebeurd of denk ik dat het mij overkomt!

Als wij Goddelijke wezens zijn, dan zijn we verantwoordelijk voor alles wat er gebeurd. Gisteravond luisterde ik naar het boek ‘een ongewoon gesprek met God’ van Neale Donald Walsch. Hij schrijft dat de ziel altijd op zoek is naar de bevrijding en dat er op zielsnivo besluiten worden genomen om uiteindelijk die bevrijding of verlossing te kunnen ervaren. Oordeel daarom niet, want de gebeurtenissen in de wereld –hoe stom, verdrietig en pijnlijk ze soms ook lijken- ze hebben altijd een diepere bedoeling. Een samenloop van omstandigheden bestaat niet, Gods schepping is volmaakt.

Dit waren ook de eerste woorden van mijn opleider in Portugal “het maakt niet uit wie van jullie besloten heeft om weg te gaan, op zielsnivo hebben twee zielen dit besloten’ Je kunt dus net zo goed zeggen ‘Jij hebt besloten om bij hem weg te gaan’. En precies dit is verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurd.

Het klinkt heel gek maar, wil ik los komen van de slachtoffer rol, dan zal ik verantwoordelijkheid moeten nemen voor dat wat er gebeurd is. Dat is Nu mijn klus!
Edel Maex spreekt in zijn ‘Mindfulness boek’ over acceptatie, maar misschien is dat nog wel veel te zwak. Misschien moeten of zullen we op de weg van bewustwording uiteindelijk de stap van acceptatie naar verantwoordelijkheid wel maken.

Stelling: Je kunt pas echt iets loslaten, wanneer je daar de volle verantwoordelijkheid voor hebt genomen.

Loslaten geeft bevrijding en uiteindelijk hebben we als mens alles los te laten. ....je kinderen, je gezondheid, je dierbaren en uiteindelijk je eigen lichaam en leven.

donderdag 20 augustus 2009

de volgende klus


Nu ik het vertrek van hem een beetje geaccepteerd heb, dient de volgende klus zich aan. Hoe moet ik nou met 'de boze fee' dealen. (begrijpen jullie dat dit een interne klus is?) Dit is echt weer een andere dimensie. Verraad van een vrouw t.o. v. een andere vrouw. ( LET OP: dit is slechts mijn perspectief en heeft geen objectiviteit; in mijn leven speelt zij de boze fee) . Het is zo lastig om uit het slachtoffer- dader stuk te blijven, om niet te oordelen en het vraagstuk van rechtvaardigheid los te laten. ( En zij kan haar gedrag waarschijnlijk vanuit haar perspectief rechtvaardigen en dat is net zo'n legitiem perspectief als die van mij ) Ik hoef niet te oordelen, want ieder is zijn eigen rechter.

Misschien brengen de wijze teksten wat inspiratie: Hoe gaat het in de sprookjes met de boze fee? Ik denk meteen aan Doornroosje; de boze fee zorgt ervoor dat zij de 18 jaar niet haalt en een goede fee maakt er honderd jaar slapen van. De fee en de heks zijn vergelijkbare archetypes en ik denk aan de heks Ali Baba in de Russische Sprookjes. en... die prachtige tentoonstelling 'Russische sprookjes' vorig jaar in het Gronings museum. En hoe gaat Jezus om met zijn verrader?
Van Tchaikovsky heb ik het mooie ballet 'the Sleeping Beauty' en er staat een boekje van Ali Baba in de kast.

woensdag 19 augustus 2009

Kunst

Gisteravond heb ik weer een van de documentaires van de ‘Masterpieces ‘ bekeken. Deze keer was ‘het laatste avondmaal’ van Leonardo Davinci aan de beurt. Het was weer genieten ! Aan de hand van dat schilderij leidt de documentaire ons de hele geschiedenis door 500 jaar geschiedenis van Milaan ….
En weet je wat nou zo bijzonder is, er is maar een die deze 500 jaar vanuit haar eigen perspectief heeft meegemaakt en dat is de FRESCO zelf! Dat maakt Kunst nou zo bijzonder. Geen mens heeft deze immens lange tijd meegemaakt maar het schilderij overleefde tot nu toe alles. ( hoewel deze Fresco in Milaan momenteel in zeer slechte staat verkeerd).

Toen ik een aantal jaren geleden op het nieuws de vernietiging van prachtige Afghaanse beelden zag. Was ik hevig geschokt en ik kwam er tot mijn schrik achter dat het mij meer raakt wanneer er cultureel erfgoed verloren gaat dan een vliegtuig ramp. En precies dat heeft hiermee te maken. De Kunst en de Cultuur laten zeer belangrijke sporen achter die van belang zijn voor de ontwikkeling van de wereld.

Toen ik na vijftien jaar terug kwam in Edinburgh - de stad waar ik een jaar gestudeerd heb- ging ik er even alleen op uit. In een melancholische stemming, bezocht ik al die oude bekende plekjes. The meadows, Kings theater en ook liep ik even de straat in waar mijn oude huis stond. Uit de deur stapte een meisje van een jaar of 19.

Mijn oude huis
op “ number 59”
het staat er nog
er is niet veel veranderd


Nu ben ik tien jaar ouder
en moeder van twee zonen
er zal nu weer een ander
in mijn studentenkamer wonen

Ik zag haar lopen in de straat
ze deed de sleutel in het slot
stapte in huis
verdween vervolgens vlot


Een ander mens neemt nu
mijn oude plaatsje in
ze lijkt op mij, maar is het niet
ze kent me niet


De tijd tikt door
de bomen en de bergen
de beelden en gebouwen
de vaste dingen blijven
maar ik kom niet meer voor

dinsdag 18 augustus 2009

Verstrooid


Ik ben de laatste weken wat vergeetachtig. Zo helder en alert als ik in mijn leven stond, zo slaperig en verstrooid ben ik nu. Ik weet niet meer wat voor dag het is en wat ik het volgende moment zal gaan doen. Het klinkt misschien onwenselijk, maar eigenlijk is het wel een relaxte staat van Zijn. Niet zo bezig zijn met de toekomst en wat meer in het moment of in mijn denkwereld verdiept zijn. Ik moet denken aan de blogs die ik een aantal maanden geleden schreef over structuur. (als je ze aanklikt kun je ze lezen) http://deblauweuil.blogspot.com/2009/04/de-week-en-het-weekend.html en http://deblauweuil.blogspot.com/2009/03/visievorming-aan-de-ronde-tafel_28.html

Net zoals mijn gedichten voorspellend blijken te zijn, kan dat met mijn Columns ook het geval zijn. 'Het inzicht gaat altijd vooraf aan de ervaring' zei mijn opleider altijd.

De staat waar ik nu wat in verkeer is een verstrooidheid, die het denken wat uitschakelt en de intuïtie (onderbewuste) wat meer de gelegenheid geeft om te handelen. Dit sluit aan bij de Column van afgelopen woensdag. http://deblauweuil.blogspot.com/2009/08/handelen-vanuit-het-denken-of-handelen.html

maandag 17 augustus 2009

Augustus 2047

Ja lieve mensen, ik blijf terug komen op de breuk met mijn man, want juist die scheiding brengt me nieuwe inzichten. Een week geleden schreef ik deze Column in mijn schriftje, vast van plan hem er op te zetten. Maar ik durfde niet omdat ik bang was om voor gek verklaard te worden. Wees niet bevreesd, het is alleen een ander perspectief die wellicht weer nieuwe terreinen ontsluit. Hij blijft maar in mijn hoofd opkomen….. dus daar komt ie……


Augustus 2047

Er hangt een oude bel bij de poort en ik bel aan. Na enige tijd verschijnt er een oude man met een grijze baard en een bos met sleutels. ‘Kom binnen’ zegt hij. Ik loop achter hem aan en bij een grote deur blijft hij staan. ‘Hier kun je ze begroeten’ zegt hij. Hij doet de deur open en roept: "Bezoek..... van beneden'. 'Dank je Petrus' zegt D. en K. vervolgt ‘kom binnen, fijn dat je er bent”. Dan gaat D verder ‘Je hebt ‘t gered' en hij feliciteert me. Dan zeg ik ‘Pfff… het was wel heel heftig hoor’. en hij antwoord: "dat kun je wel stellen, voor ons allemaal" Ik vervolg ‘laten we het glas met elkaar heffen, het is volbracht’. K heft het glas en zegt ‘alleen als ik volgende keer niet weer de boze fee hoef te spelen’. En we drinken er op !

Een dergelijk perspectief koos Harry Mulisch ook bij ‘de ontdekking van de hemel’. Het boek deed - juist vanwege dit uitzonderlijke perspectief-veel stof opwaaien. Velen van jullie zullen dit boek gelezen hebben, het staat in ieder geval in heel veel boekenkasten!

Niet dat ik mij werkelijk hecht aan deze specifieke toedracht, (Bovendien is het slechts vanuit mijn perspectief bekeken) , maar het is buiten de paden, waardoor het weer wegen opent voor nieuw bewustzijn.

zondag 16 augustus 2009

vrije mensen


H. tipte mij voor een Keltisch festival in de Provincie. Een groep ‘Kelten ‘ had daar hun kamp opgeslagen en de bezoekers konden naar hun leven kijken. Ik keek er naar en het drong tot me door dat er Anno 2009 mensen zijn, die zich geheel en al verdiepen in het leven van onze verre voorvaderen 2000 jaar geleden. En dat ze de hele zomer (en ws. elke vrij week in het jaar) van festival naar festival trekken om daar hun tenten op te slaan en in alle eenvoud en met elkaar hun dagen doorbrengen. Met muziekmaken, houtvuurtjes, koken, slapen, kletsen, weven, boogschieten etc. Allerlei mensen van jong tot oud - met dezelfde passie- die elkaar steeds weer op verschillende plekken tegenkomen. Ja… ook voor dit leven kun je kiezen en hier je leven aan wijden.

We zijn vrije mensen……. Besef dat we kunnen kiezen op welke manier we ons leven willen inrichten. Hoe jij en ik nu leven is een keus!

Excited


I am exited.... op mijn verjaarag kreeg ik deze dvd's in huis. Ongetwijfeld kom ik er op terug in de komende blogjes.
....Een kunstwerk ontstaat niet zomaar. Het heeft iets geheimzinnigs. Achter elk schilderij, achter elk beeld schuilt een hele geschiedenis. De prachtige BBC-serie The Private Life of a Masterpiece vertelt de fascinerende verhalen achter beroemde kunstwerken en werd met diverse awards bekroond. Het persoonlijke verhaal van de kunstenaar en de omstandigheden waarin hij zijn meesterwerk heeft gecreëerd wordt in de reeks onthuld. U ontdekt hoe de werken tot stand kwamen en waaraan ze hun unieke status danken. Dan blijkt dat achter die fraaie canvassen en sculpturen verhalen schuilen over politieke revoluties, chaotische oorlogssituaties, botsingen tussen ego’s, financiele malversaties en schokkend geweld.
interesse? kijk op NRC handelsblad

zaterdag 15 augustus 2009

Schaken


Het kon niet anders lopen dan dat het is gegaan. Gezien zijn bewustzijn, zijn geschiedenis, zijn patronen, zijn opvattingen, zijn karakter, zijn gemoedstoestand van dat moment, was hij niet in staat het anders te doen dan dat hij het deed. En ook ik had met mijn bewustzijn, mijn geschiedenis, mijn patronen, mijn karaktersctructuur en mijn opvattingen, de dingen niet anders kunnen doen dan dat ik het deed.
Spijt en had ik maar of verwijt en had hij maar ... zijn zinloos. De stukken van het schaakspel stonden op die manier op het bord en dit waren de zetten die ontstonden!

Bewustzijn lijkt hier en is altijd de beperkende factor!
Ik ben een weekendje in Utrecht en ik lees A de weblog voor. En ze zegt "is dit iets anders dan accepteer het leven zoals het komt? " ik denk er over na en zeg dan 'Nee... maar ik voeg nog iets toe een soort onvermijdelijkheid... een soort natuurwet! '

vrijdag 14 augustus 2009

CHECK


Vandaag is het mijn verjaardag. Heel anders dan anders! . En ik moet denekn aan mensen die een dierbaar iemand hebben verloren. Ze zeggen wel eens dat het eerste jaar het moeilijkst is als je iemand verliest. De eerste verjaardag zonder diegene, de eerste kerst zonder diegene, Oud en Nieuw zonder hem of haar. Nou gelukkig dan maar.... de verjaardag heb ik alweer gehad. Ik ga er gewoon doorheen, ik sta er even bij stil en geef het vervolgens een nieuwe inhoud. En langzaam zal het nieuwe het oude vervangen.


donderdag 13 augustus 2009

GeloofGisteren een wonderlijke dag, een vriendin viel met de deur in huis en het eerste wat ze zei "mijn portemonnee is gestolen', even later kwam er een brief van de verzekeringsmaatschappij, waar ze na enige aarzeling toch besloten de kosten van de nieuwe sloten te vergoeden en net toen ik weg wilde rijden riep de buurvrouw "Marleen er is vannacht ook in mijn auto ingebroken' en ook bij mij was er niks gestolen' ( wees niet bang lieve vrienden....het zijn tekenen voor mij, ze komen op mijn netvlies.)

Mijmer..... Weer sleutels, auto's en portemonnees... als of deze tekenen mij wil zeggen .. blijf trouw en heb geloof.
(en als je nog niet zo lang mijn weblog leest klik dan op de blog van 2 juli hieronder http://deblauweuil.blogspot.com/2009/07/sherlock-holmes.html )

woensdag 12 augustus 2009

Handelen vanuit het denken of handelen vanuit zijn


Verbeelding: Methodisch werken
In Portugal heb ik ervaren dat je kunt handelen vanuit het Hier en Nu. In tegenstelling tot je denken, moet je dan je onbewuste handelen de ruimte geven. Meestal hebben we een plan, dan gaan we denken over de stappen die we moeten zetten en vervolgens doen we wat we bedacht hebben. Dat noemen we methodisch werken. Methodisch werken was vroeger een van mijn specialiteiten. Met verve heb ik dit destijds aan mijn studenten overgedragen. Methodisch werken staat eigenlijk lijnrecht tegenover ‘handelen vanuit het Hier en Nu’. ( we moeten het kind niet met het badwater weggooien en methodisch handelen is zeker nuttig, maar het is slechts een kant van de zaak).

In Portugal raapte ik heel onbewust die materialen op, die ik later nodig bleek te hebben voor mijn kunstwerkjes. Ik had de opdracht nog niet gekregen, maar het materiaal was al verzameld. (Voor mij liep oorzaak en gevolg hier omgekeerd). Als je uit je denken en je pijn stapt en in het Hier en Nu gaat zitten, dan geef je je onbewuste de kans de dingen te doen die precies goed voor jou zijn. Dan voelt het alsof alles mee werkt; met andere woorden dan loop je op je pad. Het is heel subtiel en het vergt enige oefening om dit te ervaren.

Voor een cliënt haalde ik het boek ‘de kracht van het Nu’ van Eckhart Tolle uit de boekenkast. Of …..haalde ik hem ook voor mijzelf uit de boekenkast. Van daaruit besloot ik er maar weer eens wat uit te gaan lezen. Ik sla het boek willekeurig open en begon te lezen. En jawel hij viel open bij hoofdstuk 8, het hoofdstuk over relaties tussen man en vrouw. precies wat ik nodig had.

Tip: Ga vanuit dit voorbeeld niet direct proberen dit te rationaliseren, (dat is helemaal niet moeilijk). Veel meer heb je er aan om zelf op onderzoek te gaan naar dit fenomeen. Mij heeft het wel twee jaar gekost om dit te kunnen ervaren. Voor mij waren de zinnen: Adem ik of word ik Geademd en Dans ik of word ik Gedanst de aanleiding om op onderzoek uit te gaan.
En nu voortmaken.... want we gaan nog even een nachtje naar de Camping

dinsdag 11 augustus 2009

Een nieuwe gast


Vanochtend werd er aangeklopt bij de Herberg en ik deed open. Voor mij stond een man die me met woeste blijk aankeek. ‘Wat kan ik voor u doen?’ Vroeg ik vriendelijk. ‘Ik wil graag een bed om in te slapen, ik heb de hele nacht doorgereden; mijn paard en ik zijn moe en ik heb honger' zei hij op barse toon. ‘Wie bent U? ’ vroeg ik. Hij gaf me een hand en zei: ‘mijn naam is Hans Boos’. ‘Komt u binnen’ zei ik . Ik gaf hem te drinken en te eten en ik ging bij hem zitten. ‘Vertel eerst maar eens rustig …‘ dan zal ik je daarna je kamer wijzen.

maandag 10 augustus 2009

Alleen


http://www.marjanvandervelden.nl/ Veel van mijn cliënten komen bij het gevoel terecht dat ze zich alleen voelen. Het is een emotie waar je liever niet naar toe gaat, omdat hij zo pijnlijk is. Toch is het een universele emotie die iedereen wel kent. Ook al heb je nog zoveel mensen om je heen, je kunt je heel alleen voelen.

Orientatie: Ga eens bij jezelf na of je deze emotie kent en geef hem1 minuut bestaansrecht.

Als een van een tweeling, ben ik in mijn leven nauwelijks alleen geweest. Vrij snel kreeg ik langdurige relaties en altijd was er iemand voor me. Iemand die met me meedacht, iemand die ik kon bellen om hulp, iemand die altijd wist waar ik was. Met ‘me alleen voelen’ was ik niet zo bekend. Maar Nu is ‘hij’ dan toch op mijn pad gekomen. En ik probeer deze emotie ook weer te leren kennen. Wie is “de stem van alleen’ ? en door naar hem toe te gaan, hem er te laten zijn, kan ik hem leren kennen en op den duur vriendschap met hem sluiten.
Edel Maex schrijft in zijn boek over Mindfulness “ Jij bent de waard van jouw herberg en het is jouw taak dat alle gasten zich welkom voelen”. ‘De stem van alleen’ is ook een van de gasten en ook hij is welkom in mijn herberg.

Oriëntatie: Hoe zit dat bij jou? Is iedereen welkom in jouw Herberg?

Stelling: Als iedereen welkom is, dan is het goed toeven in jouw Herberg? Anders gezegd… dan zit je goed in je vel en heb je het goed met jezelf.

zondag 9 augustus 2009

Heb het leven lief


C. liet mij dit nummer op haar mp3 horen en ik moets denken aan het spel van de zwaluwen bij de waterbak.


Heb het leven lief (songtekst Liesbeth List)


Leef als een kind van de wind en van de liefde

En herken de open blik in de ogen van een vreemde

Dans met de maan, sla je armen omd e sterren

Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen


Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt

En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt

Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht


Heb het leven lief en wees niet bang

Pluk elke vrucht die je aan de dag ziet hangen

En herken de open lach om de lippen van een vreemde

Vrij met de zon en verdrink in al zijn stralen

En omarm zijn spiegelbeeld in de rimpelloze vijver


Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt

En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt

Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht


Heb het leven lief en wees niet bang

Huil als het moet want je stikt in al je tranen

Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave

Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen

Het geluk van het moment zet een streep door het verleden


Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt

En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt

Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht


Heb het leven lief en wees niet bang

Heb het leven lief, met je ogen dicht of in het volle licht

Hou van wie je ziet pak de liefde vast en verlies haar niet

Heb het leven lief in de grijze nacht en als de morgen lacht

Heb het leven lief en wees niet bang

Wees maar niet bang, wees maar niet bang


Dit was de tekst en Klik op de onderstaande link, dan hoor je het lied er bij. http://www.youtube.com/watch?v=YMUc8WrxPss

Op je plek blijven


http://www.annekeguis.nl/ Nu er geen man meer in mijn huis is, moet ik een deel van ons huishouden er bij oppakken. Samen met de kids zijn we gaan grasmaaien, bloemen verplanten, de carport opruimen, brandnetels wegknippen, we hebben bloemen geplukt en op de tafel gezet, boodschappen gedaan en we zijn gaan koken. Dingen die voorheen nooit tot mijn takenpakket behoorden. En nu ik weer verantwoordelijkheid hierover krijg, dan is het eigenlijk best leuk allemaal. En als ik even door mijmer en denk aan mijn vakantie in Engeland, dan heb ik voor het eerst links gereden met de auto, ik heb zelf het mobiele internet geinstalleerd, ik ben van een doodenge glijbaan afgegaan. Allemaal dingen die ik aan hem zou hebben overgelaten als we samen waren geweest.
Mijmer... Misschien is er de laatste jaren wel veel te veel uit mijn handen genomen en heb ik dat uit mijn handen laten nemen. Misschien hielden we elkaar wel op de eigen plek.

Toen ik vanochtend met de kinderen naar de Midsummer Night´s dream van Mendelssohn wilde gaan kijken, zei Olivier ‘die ligt bij papa´ verbaasd vroeg ik ´weet je dat zeker?´ ´Ja hij heeft hem mijzelf nog laten zien! ´

??? Ga ik nou de dingen doen die hij altijd doet en gaat hij nou de dingen doen die ik altijd doe? Moeten we eerst los van elkaar komen om de polariteiten in onszelf te kunnen integreren?

Binnen langdurige relaties houden we elkaar op den duur misschien wel op de plek… we gaan zo uit van vaste patronen en afspraken, dat we in een sleur terecht kunnen komen.

Orientatie: Kijk eens naar je eigen relatie, hoe vast zijn jullie patronen? In hoeverre houden julie elkaar op de plek? (overigens niet vanuit verkeerde bedoelingen; de bedoelingen zijn meestal goed.)

vrijdag 7 augustus 2009

Orpheus


Vanavond werd ik een beetje overvallen door verdriet. Rouwen gaat in golven en emoties komen en gaan.

Ik heb vanavond weer eens met de kinderen naar de DVD 'Orpheus van Monteverdi' gekeken. Wat een mooi verhaal en prachtige muziek. Zo met zijn drieën op de bank voelde ik me even de gelukkigste moeder op aarde. Ook dat kan je dus ervaren in moeilijke tijden.

Naar aanleiding van het verhaal - waar Orpheus de onderwereld ingaat om naar Eurydice te gaan zoeken- vroegen ze aan me: ‘Mama is er echt ergens een ingang waar je naar de onderwereld kunt gaan?’ ik antwoordde ‘Nee niet letterlijk, maar wel figuurlijk; eigenlijk gaat het om een gevoel’ ‘Als je heel erg verdrietig bent, dan kom je in ‘gevoelsgebieden’ terecht die onbekend zijn. (En ik moest denken aan de weblog eind Juni aangaande die bewuste woensdagavond. Toen ben ik ook in onbekende, onherbergzame en troosteloze oorden geweest waar geen mens vrijwillig naar toe zou gaan.) Dat soort gevoelens moet Monteverdi gehad hebben toen hij deze Opera schreef. En in de Opera heeft Monteverdi een vertaling gemaakt van zijn gevoel naar een klank en een beeld. Mijn kinderen begrepen wat ik ze vertelde en ze kwamen met een eigen voorbeeld. Kinderen begrijpen veel meer dan we denken. Deze avond – met zijn drieën, zo intens en mooi- een avond om nooit te vergeten.

donderdag 6 augustus 2009


En Pallas Athena blijft maar met zand strooien... mijmer... waarom toch... waarom toch....

Kaf en Koren scheiden en vervolgens Kantelen


Gisteren zij iemand tegen mij “Marleen ik wist niet dat je zo religieus was.” Als iemand aan me zou vragen ben je religieus? Dan zou ik niet direct ja zeggen. Ik ben op zoek naar wijsheid en de bijbel is een van de bronnen waar je wijsheid in kunt vinden.
Daarbij is het ieders taak om het kaf van het koren te scheiden. In de Bijbel staan veel dingen die uiteindelijk weer door mensen zijn verzonnen en die vanuit Manipulatie in dit boek terecht zijn gekomen ( Davinci-code). Het boek ‘De derde Jezus’ van Deepak Chopra bijvoorbeeld is gebaseerd op ‘de woorden die Jezus daadwerkelijk gezegd heeft’.

Maar naast de bijbel is er nog veel meer authentieke wijsheid te vinden. Wel moet je de oppervlakkige laag verlaten en door de teksten heen, de diepte inkijken. Zoals mijn lezers weten, put ik uit de bronnen van de Griekse Mythologie, Sprookjes en Sagen, Schrijvers (Shakespear), westerse Filosofen, westerse Psychologen, het Christendom, Het Boedhisme, Grote Muziekwerken uit de geschiedenis, Schilderijen van Kunstenaars, kinderboeken van Tonke Dragt etc… en alles wat er nog op mijn pad mag komen.

mmm...op een of andere manier moeten we via een andere kant en gekanteld door de beschikbare bronnen heenkijken en dan zien we de werkelijkheid.

woensdag 5 augustus 2009

Overgave, Acceptatie en Vertrouwen


Na de verwerkingsblogjes ( pijn) heb ik gisteren de Kunstblogjes ( perspectief) afgesloten. Nu is het tijd voor de beschouwing. Wat heb ik geleerd en op welke manier kan ik het in een groter kader plaatsen. (theorievorming).

Het verst kom ik nu met de volgende aanname:

- Voor zijn groei en ontwikkeling is het van belang dat hij mij verlaat
- Voor mijn groei en ontwikkeling is het van belang dat ik mijn eigen weg ga

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, ik begrijp het niet, met mijn beperkte bewustzijn zou ik het anders willen, maar ik geef me over aan de realiteit. Hier gaat het om overgave; dit is wat de boeddhisten bedoelen met Overgave.

Overgave, acceptatie en vertrouwen is eigenlijk de enige bevredigende weg die ik kan gaan. Overgave aan iets van een hogere orde, acceptatie dat het gaat zoals het gaat en vertrouwen dat het uiteindelijk goed is voor ons allemaal.

Met deze aanname neem ik afscheid van de slachtofferrol. (slik ...ook wel jammer, want hij is ook wel prettig.) Ik ga er vanuit dat er in beginsel geen dader en geen slachtoffer is. (en lieve vrienden ondersteun me hierin, ik kijk nu vooruit en geef zo weinig mogelijk energie aan 'hem' en 'haar' en dat wat achter me ligt). Als je daar nog wat over wilt horen, verwijs ik je naar de weblog.

Mijmer... Ik heb wel vaker gemerkt dat het onderbewuste, de ratio soms even moet uitschakelen om dingen voor mekaar te krijgen. Bijvoorbeeld toen ik een aantal jaren geleden mijn bril verloor of als ik in mijn weblogs schrijf: 'hij zei het alsof hij het niet zei' En al wekenlang schieten mij de verhalen van Odysseus door het hoofd.
Zoals jullie misschien weten, wilde Odysseus naar zijn geliefde eiland Ithaca terugkeren. Maar kreeg hij onderweg (20 jaar) met allerlei moeilijkheden en verleidingen te maken. Toen Odysseus het eiland van de mooie Sirenes voor bij moest zien te komen, heeft hij zichzelf aan de mast vastgebonden en zijn bemanning liet hij 'was' in de oren stoppen, zodat ze de verleiding van de mooie en liefelijke stemmen van de Sirenes konden weerstaan. Externe krachten zijn soms bovenmenselijk en onweerstaanbaar. Afgelopen winter hing dit prachtige schilderij van 'Osysseus en de Sirenes' van waterhouse in het Groninger Museum. ( klik op hetplaatje)
Ook denk ik steeds aan Pallas Athene, de godin met de zeegroene ogen. (de beschermgodin van Odysseus) ; die soms zand in de ogen van de mensen strooide, zodat de mensen alles niet goed meer zagen en er bepaalde dingen gingen zoals de goden wilden.
Mijmer... moest hij langs de sirenes en kreeg ik wellicht wat zand in mijn ogen?
En denk nou niet dat ik nog een mytische wereldbeeld heb en nog steed op die manier over de Goden op de Olympus denk. Nee.... maar ik geloof wel dat er universele boodschappen in deze verhalen zitten, die de tand des tijds weerstaan.

En nu snel naar de buren, want....we are invited for dinner... .. iedereen is zo lief...
Ps: nu mijn oudste zoon nog even naar de weblog kijkt, wijst hij naar het schilderij en zegt ... daar moesten Asterix en Obelix ook langs.. langs de Sirenes...

maandag 3 augustus 2009

Back Home


'Hoe ga je nu naar huis? ' vroeg hij
'Ik ga mijn nieuwe leven tegemoet !' en ik vervolgde 'Mijn oude identiteit laat ik los en een nieuwe neem ik NIET aan'.


los!


Hij citeerde uit de bijbel:
"dat wat God bij elkaar brengt, zal elkaar nooit weer uit het oog verliezen"

Dromen


In het bewuste leven moet er een verwerking op gang komen, maar het onbewuste werkt 's nachts net zo hard mee. Dromen ..... Er waren heel veel dromen in Portugal. Oude dromen die ik al vele malen eerder heb gedroomd, dromen waarin de weerstand ten opzichte van zijn vertrek in alle heftigheid naar voren kwam, dromen die ik zelfs fysiek voelde, heftige kramp in mijn kuiten en zware -rommelende en krakende- stenen op de borst en uiteindelijk dromen richting overgave en acceptatie.

Een keer een flits van twee jaar terug.... waarachtig ik had dit bezoek aan Portugal twee jaar geleden al gedroomd. In die droom was ik er niet met C. maar met een andere vriendin. (A) Het schuurtje, de tuin, de kunstwerken, het materiaal dat we gebruikten.... het was precies zoals het was... Time does not exist!


Luchtigheid


Portugal dag 5

Mijn laatste beeld. toont mij, mijn volgende uitdaging ; de vlag die is te zwaar.... de kerk gaat bijna ten onder.

Op zoek naar de lichtheid van de wind en de luchtigheid van de zwaluwen.

zondag 2 augustus 2009

Zwaluwen


Foto: http://natuurlogboek.web-log.nl/
Portugal Dag 4

Nee!!! zegt hij met heel veel kracht. Je scheiding is niet hier! Hier hebben we alleen het Hier en Nu. Het is mooi weer, we hebben lekker eten en je kunt hier mooie dingen maken. De boodschap is duidelijk "ik kan zelf kiezen of ik met mijn gedachten steeds naar de moeilijkheden toega of dat ik kies voor de ervaring van het Hier en Nu' Mindfulness... Kiezen voor het enige wat er werkelijk is ! Ik kies voor het Hier en Nu.


Zwaluwen

Een vrolijk schouwspel
bij de waterbak
twee zwaluwen achter elkaar aan
vliegensvlug
van hoog naar laag
en af en toe tikt een het water aan
Ze komen en ze gaan

Een derde komt
zo uit het niets
dan zijn er vier
en even later vijf
het spel gaat onvermindert door
en met een mooie duikelvlucht
stelt iedereen zich even voor

Dan met een sierlijk mooi draai als groet
vliegt een van hun vandaan
hij vliegt weer ergens anders heen
nu is hij weer alleen
zo plots als hij gekomen is
zo laten ze hem gaan

Een glimlach om mijn mond
wanneer ik deze luchtigheid aanschouw
het maakt me blij
Dit schouwspel was voor mij

marleen ©

Steeds opnieuw loslaten

Portugal dag 3

Yes! ...mijn grote werkstuk! .... Het is bijna af en morgen zet ik de vlag er op !
Opeens die flits van herkenning. Mijn werkstuk en de overeenkomst met Het schilderij van Delacroix.. Het symbool van de Franse revolutie.
Liberte !
Schilderij: Eugène Delacroix: La Liberté guidant le peuple Een zinnebeeld voor alle revoluties! Liberte

Maar .... ik maakte mijn beeld niet af.... weer oefenen in loslaten en... meegaan met de wind en telkens weer opnieuw beginnen.

Gods Orde

Portugal Dag 2
Haiku

Grote denneappels vallen
willekeurig op de grond
Gods orde is ondoorgrondelijk

Vrijheid in het Hier en Nu

Portugal dag 2


Titel: In den beginne was de aarde woest en ledig

'Alles wat je hebt is in het Hier en Nu aanwezig en dat is heel gemakkelijk tot je beschikking. gebruik de bronnen die zich aandienen, die voor je voeten liggen, die je kunt oprapen! het pad dat zich aandient ... Het Hietr en NU dat alles in zich draagt. '

Je krijgt een blanco vel en vanuit dit Hier en Nu mag je iets totaal nieuws gaan doen.

en..... het kwam gewoon!

Daders of slachtoffers ! does it make any difference?

Portugal dag 1


'Jij hebt besloten om bij hem weg te gaan.. '

'Ik? maar ik heb dat niet besloten'

'Op een diepere laag zit daar geen verschil in... twee zielen hebben besloten om van elkaar los te komen'. 'Loslaten ... Uiteindelijk gaat het om het bevechten van je vrijheid! '

Maak jouw Vrijheidssymbool!

zaterdag 1 augustus 2009

Spoedcursus loslaten

Portugal dag 1
We werden direct aan het werk gezet. Ik werd niet gespaard mijn opleider wilde direct naar de Hoge C.


C major
(10 maart 2004)

Mijn doel
moet altijd
zuiver zijn

Recht
uit
het hart

Vanuit het hart
direct
een heel octaaf omhoog

Een tussennoot
buigt af
en zelden leidt het
tot de Hoge C

Zo ook
het aardse leven
zit er tussenin

Ons welzijn daar
telt
eigenlijk niet mee

En wordt dat toch als
hoogste goed
beschouwd.

Dan is
het lied
heel kwetsbaar opgebouwd

Marleen ©

's avons luisterden we met hen naar het Miserere van Allegri. Dit stuk staat bekend om zijn Hoge C. Klik aan en luister naar dit fantastische muziekstuk en in het bijzonder naar de Hoge C. http://www.youtube.com/watch?v=x71jgMx0Mxc


Tijd .... wat is dat eigenlijk.... ik had over deze 'symbolische' hoge C in 2004 al een gedicht geschreven! pas in 2009 komt het tot vervulling.