donderdag 18 februari 2010

Koersen op het allerhoogste

De prinses koos de weg en ze liepen verder in zuidelijke richting. Na een tijdje van zwijgzaamheid, vroeg ze aan hem. 'ben je een goed prins voor me?' Hij dacht even na en antwoordde toen: 'daar sta ik los van, dat hangt van jou af ' zei hij.

Weer viel er een lange stilte en ze liepen zwijgzaam verder. Na een poosje vroeg hij aan de prinses, terwijl hij om zich heen keek: 'waar ga jij voor ? ... waar ben jij naar op zoek?' De prinses hoefde hier niet over na te denken ' Ik ? .. Ik ben op zoek naar het licht, de vrijheid, de verlichting... ' Ik ben op zoek naar de Hoge C. En terwijl ze dit zei hoorde ze de klanken van het Miserere van Allegri .....

maandag 15 februari 2010

En ze leefden nog lang en gelukkig.....

Waterhouse: lady of Shallot
Ze zaten samen op een steen. 'Word je mijn koningin?' vroeg de prins haar. De prinses keek hem doordringend aan 'Dat kan nog niet' zei ze toen. En ze vervolgde terwijl de woorden van haar vader op haar netvlies verschenen 'alles op zijn tijd; eerst prinses, dan vrouw, daarna moeder en dan uiteindelijk de koningin ....' De prins keek haar aan en knikte begrijpend.... 'en daarna?' vroeg de prins. De prinses keek hem aan en zei 'pas daarna... leefden ze nog lang en gelukkig'. 'Mmm' zei de prins ' Tot in de eeuwigheid?' en ze knikte.

dinsdag 9 februari 2010

Verbinden & Geloven


Even mijn werk onderbreken, ik loop naar de piano ... zomaar wat spelen ... willekeurige toetsen aanslaan... geen akkoorden in mijn hoofd... geen planning....geen bedoeling ... Plotseling stop ik .. de plicht roept weer ... en uit de radio klinkt Benjamin Britten – Mazurka Elegiaca op.23 nr.2.... verrek... het lijkt wel het verlengde van mijn klanken..... ik zou ze precies zo hebben kunnen aanslaan.

mmm... verbinden... alles hangt met alles samen, we hoeven er alleen voor open te staan.Geloof in mij
(Mei 2005)

Niks kan ik
zonder jou

waar ik
ook ga
of sta

Altijd
ben jij
bij mij

Het ik valt weg
er is
alleen maar wij

Je lacht naar mij
Je troost mij
en zonder woord
begrijp je mij

Dat ik jou ken
is slechts
wat voor jou telt

Alleen
“Geloof in mij”
vraag jij als wisselgeld

Marleen ©

vrijdag 5 februari 2010

Verbinden en VertrouwenWaterhouse Tristan en Isolde

Vertwijfeld zit ik op de steen en kijk in alle windrichtingen... dan kijk ik hem vragend aan. Na een lange stilte zegt hij uiteindelijk: "het maakt niet uit welke weg je gaat; het maakt niet uit welke werkelijkheid je kiest, als je maar gaat.. Als we maar gaan vanuit het volste vertrouwen...."

Ik sta op en begeef me in Zuidelijke richting... zachtjes zing ik ....de klanken en de woordjes pluk ik uit de lucht.
Op dit lied kan ik bouwen, in dit lied klinkt vertrouwen...

Dat ene pad

Er is één pad te gaan
de rest dat is verleiding
de andere routes dwalen af
die ene is bevrijding

Te streven naar
een mooier huis, een betere baan
nog maar een volgend kind
men zegt: “ die heeft het goed gedaan”

En elke keer die hoop
dat dit het is waar ik naar zocht
en keer op keer teleurstelling
een doodgelopen tocht

Er is één pad te gaan
die zal ik ooit wel vinden
blijf zoeken en proberen
die weg die heet verbinden

marleen ©

Schubert fantasia in F Klein. Vier handen.

woensdag 3 februari 2010

Direct naar de Hoge C

Ik kijk naar J. en vraag haar " kun je meteen naar de hoge C ?" dan gaat haar telefoon. 'Vraag het hem' zeg ik. Ze stelt de vraag onmiddelijk 'kan je direct naar de Hoge C R? ' 'Nee' zegt hij. Mmmmm En toch... ik twijfel.... Luister maar eens naar het Miserere van Allegri. De eerste hoge C openbaart zich op 1 minuut 49
C major
(10 maart 2004)

Mijn doel
moet altijd
zuiver zijn

Recht
uit
het hart

Vanuit het hart
direct
een heel octaaf omhoog

Een tussennoot
buigt af
en zelden leidt het
tot de Hoge C

Zo ook
het aardse leven
zit er tussenin

Ons welzijn daar
telt
eigenlijk niet mee

En wordt dat toch als
hoogste goed
beschouwd.

Dan is
het lied
heel kwetsbaar
opgebouwd

Marleen ©

dinsdag 2 februari 2010

De weblog lag op de deurmatin eigen hand
(3-11-03)

Wie ben jij toch
en waar
ga jij naar toe ?

Jij lijkt de kluts kwijt
ik zie de richting
en de basis niet

Wat heb je hier te doen
weet je dat wel ?
en lukt het wel?
of kan je het niet vinden?

Zit er misschien
nog heel veel in de weg?
en voel je wel de ruimte
en voel je wel de zin ?

Verlies geen tijd
ga aan de gang
het is aan jou
het leven duurt niet lang

marleen ©

Bach cello suite no 1 door Pablo Casals

maandag 1 februari 2010

Verbond tussen Animus en Anima

bron: http://www.dse.nl/~erfgoedje/ grafheuvels/grafheuvels.html


'Laten we even gaan rusten' zei ik tegen hem. Hij wees naar een grote steen, waar we op gingen zitten. Met een grote zucht vroeg ik hem: "Hoe zullen we gaan....? Wie gaat er voorop....? Wie wijst ons hier de weg..... Jij, ik of... is er wellicht een derde......? "

De wind
(maart 2004)

Hee
roep ik
luid

Wie wijst
mij
hier de weg?

Vertwijfeld
kijk ik
om me heen

Ik kijk
in Noord
en Zuidelijke richting

En
als ik
dan niks zie

Dan luister ik vervolgens
naar de
Oost en Westen winden

Die fluisteren
onhoorbaar
zacht

Jouw
gouden Standaard
die is binnen

Jij moet
je eigen pad
gaan vinden

Een pad
met eigen
waarden

En
zelf gevormde
methodiek

Een pad
voor jou
heel specifiek

Gezien vanuit
een andere
optiek

Zet dan je stappen
op een
vreemd terrein

Dan kom je langzaam
in een
andere staat van zijn

Marleen ©