woensdag 31 maart 2010

De Top


De prinses lag boven op een grote plattte steen naar de lucht te turen. Ze keer naar beneden en zag daar de prins in de aarde wroeten.

De top (mei 2005)

Wat moet
een mens nou
aan de top

De wereld
houd daar
voor hem op

De wereld
ligt daar
aan zijn voeten

Terwijl de vogels hem
van verre hoogte
groeten

Het mensenkind
die heeft
wel voeten

Maar wat zou hij
met vleugels
moeten

Hij kan
maar beter
terug gaan

En
naast de anderen
gaan staan

Zich
tussen alle mensen
mengen

En dan
in samenspel met hen
het levenswerk
volbrengen

Marleen ©

Ahriman en Lucifer


"Je hebt veel Luciferische kracht en je uitdaging ligt bij de Ahrimanische krachten in de wereld. " Zei hij tegen mij. Rudolf Steiner heeft over deze twee wereldse krachten geschreven en er een beeld van gemaakt. "zoek het maar eens op, het kan je verder brengen" besloot hij ons gesprek.

op: http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/b22lucahr.htm vond ik de volgende uitleg:


We zien een menselijke figuur die met zijn rechterarm Ahriman in bedwang houdt en met zijn linkerarm Lucifer wegstoot. De mens moet zijn eigen vrije ruimte vergroten. Door Christus-kracht te ontwikkelen. Dat is uiteindelijk zijn ware doel. En dat is nu precies wat de beide tegenmachten willen verhinderen. Zij willen niet dat de mens een vrije individualiteit wordt die uit vrije wil voor Christus kiest. Zij willen zelf de mensheid inpalmen en leiden, elk op zijn manier. In de loop van de mensheidsontwikkeling zien we dat Lucifer en Ahriman proberen om de mens van zijn eigenlijke ontwikkelingsgang af te brengen. In GA 182 (en ook in andere voordrachten) legt Rudolf Steiner uit dat in het jaar 333 n.C. een sterke ahrimanische impuls uitging van de Akademie te Gondisjapoer (zie de artikels van jv in Brug 19 en 21). Onder invloed van deze impuls schafte de katholieke kerk de geest af * . De mens bestond volgens haar alleen uit lichaam en ziel. De ziel was niet langer de verbinding tussen lichaam en geest. Doordat dit correcte beeld verdween, werd de verbinding tussen lichaam en ziel te eng en aangezien het lichaam sterfelijk is kwam ook de dood in de ziel. De ganse materialistische wereld-beschouwing voor dewelke zelfs de ziel maar een manifestatie is van het lichamelijke, is vandaaruit af te leiden. Ahriman is op weg om zijn doel te bereiken:

De mens moet vergeten dat er een geestelijke wereld is, Ahriman lacht als de mens zich beschouwt als een (weliswaar hogerontwikkeld) zoogdier, als hij zich volledig overgeeft aan aardse interessen.

En Lucifer ?

Die wil dat de mens zijn werkelijke aardse opdracht vergeet, die is tevreden als de mens het aardse minacht, alleen maar oog heeft voor het geestelijke, maar dan wel het egoïstische geestelijke dat alleen bekommerd is om het eigen zieleheil.

Het streven van deze beide tegenmachten kunnen we ook op wereldschaal bekijken, en daarmee komen we dan dichter bij de oplossing van de tegenstrijdigheid. Lucifer wil alle mensen opnemen in zijn geestelijke sfeer, losmaken van de aarde; een doorgroeien naar hogere sferen maakt hij onmogelijk, de mens blijft aan hem gekluisterd. Ahriman wil alle mensen vasthouden in de aardesfeer, totaal on-geestelijk. Enerzijds overgeïndividualiseerd, het eigen brein door de ondoorlaatbare schedel afgesloten van een gemeenschappelijke geestelijke wereld; anderzijds opgenomen in één grote aarde-groepsgeest.

mijmer... en wat is binnen deze context 'de grote belangstellingvoor Mindfulness?' Het lijkt een tegenbeweging tegen Ahriman.

dinsdag 30 maart 2010

Ik ben het zelf


De prinses keek op en zag de slang.. ze moest lachen... hij beet in zijn eigen staart ....Gisteren zei ik het nog... in de workshop aan 'verpleegkundigen in de huisartspraktijk' Alles is Projectie ... 100% en natuurlijk zei ik het weer tegen mijzelf.. alles is immers 100% projectie!
Het is als.....de slang die in zijn eigen staart bijt! Lieve mensen we verblijven vooralsnog in een ilussie... Er is geen ander... ik ben het zelf!

zondag 28 maart 2010

verband tussen binnen- en buitenwereld


Schilderij: Futurist Umberto Boccioni
"De futuristen verheerlijkten de opkomst van nieuwe technologie en vooruitgang. In hun kunst wilden ze de beweging vangen: niet een momentopname, maar de beweging zelf."


Hoe verhoudt de buitenwereld zich met mijn binnenwereld? Op welke manier hebben de dingen om mij heen verband met de dingen in mijn binnenwereld?

- Waarom ontmoet ik haar of hem in die winkel? waarom gebeurd dat net op dit moment? waarom ben ik net te laat voor sluitingstijd? waarom zegt hij dat tegen mij?, waarom begint die hond net te blaffen als ik voorbij loop? , waarom krijg ik een botsing met die auto? waarom valt precies dat boek uit de kast als ik langs de boekenplank loop?, waarom krijg ik die baan niet? etc...

Niets is toeval en uiteindelijk logisch... ware het niet dat we het bewustzijn voor deze logica nog niet hebben. We kunnen de werkelijkheid (verbanden) pas gaan zien, wanneer we onszelf leren kennen (zodat we los komen van onze neuroses) en daarnaast zoveel mogelijk in het Hier en NU verblijven.

donderdag 25 maart 2010

Bewustwording


foto van: expertpagina.nl

Bewustwording krijgt altijd voorrang ...... Bewustwording wordt uiteindelijk altijd beloond.... Je kunt er op wachten.

dinsdag 23 maart 2010

Mijn kind en ik

G.David

Het witte konijn kwam weer terug en zat nog steeds in zichzelf te praten. HIj bleef zichzelf maar herhalen. 'Hoe moet ik het toch doen met die kleintjes van me .. hoe moet ik het toch doen met die kleintjes...Hoe...' Hij stopte en hield halt toen hij de prinses weer zag staan. 'Wat zit je te piekeren wit konijn? 'vroeg de prinses. Hij keer haar verstrooid aan. Het gaat over mijn kinderen.. ze luisteren niet meer naar me. Mmmm je kleintjes luisteren niet meer? Ze dacht na en mijmerde en vroeg zich terstond af "Maar wat is dan een kind?" en ze plukte het volgende gedicht uit de lucht.


Mijn kind en ik (9 April, 2004)

Ik houd
mijn kind
heel stevig vast

En kijk
hem vol
verwachting aan

Wie is dat kind
en waar
komt het vandaan?

Een blik
vol liefde
en vol hoop

Ben ik dat kind ?
het lijkt
een samenloop

Mijn kind
en ik
zijn dat er twee?

Het lijkt
slechts
een idee

Mijn kind dat
draagt
mijn naam

De moeder
zie ik er
met beide armen
achterstaan

Nog steeds
en steeds
maar
weer

is het t’ kind
waarmee ik mij
identi-
ficeer

marleen ©

zaterdag 20 maart 2010

De wereld van schimmen

De prins en de prinses liepen verder. Het pad liep dood en voor hen doemde een rotswand op. Toen ze naderbij kwamen zagen ze een kleine opening. Het was een smalle spelonk waar ze net tussen door konden lopen. 'Zullen we gaan'' vroeg de prins aan de prinses? 'Ja' zei ze vastberaden. Toen ze verder liepen werd het steeds donkerder, nauwer en griezeliger. Het zicht werd troebel en de prinses pakte zijn hand. Terwijl ze om zich heen keek fluisterde ze "we zijn aangekomen in een schimmige wereld' En ze hoorde 'de elfenkoning ' van Schubert. (klik aan)

Drie woorden in de lucht


www.kaartje2go.nl/trouwkaarten/in-de-wolken

De prinses lag op haar rug in het gras. met de zon op haar ogen. Bijna was ze ingedommeld toen er wat schaduw op haar gezicht verscheen. Toen ze haar ogen opende zag ze aan de horizon enkele schapenwolkjes verschijnen. Ze werd geboeid en terwijl ze keek, vormden de wolkjes drie woorden in de lucht. Links van haar las ze de woorden: Vertrouwen & Overgave en Rechts verscheen het woordje Gaan.

woensdag 10 maart 2010

Gaan..zonder woorden en met lege handen

'Wat bedoel je toch' vroeg de prins. 'Ik begrijp je niet'. De prinses keek dromerig voor zich uit en antwoordde "Wij zijn in het nadeel lieve prins; onze taal kent geen woorden! Onze taal is enkel en alleen ervaring'... onze taal is beeldend '. En ze lachte tegen de duif die voor haar zat. Die ten teken van antwoord een zacht koerend geluid lied horen.

donderdag 4 maart 2010

Het witte konijn

'Marleen..... we missen je woordjes .....' Goed.. ik heb het uit verschillende hoeken gehoord en ik zal er gehoor aan geven. Voor de dialoog zal ik 'characters' creëereen... de kabouters uit sneeuwwitje? het witte konijn uit Alice in Wonderland, Dobby van Harry Potter of de groene mannetjes uit de brief voor de koning...


De prins en de prinses kwamen bij de bosrand en opeens hoorden ze een stem. Ze keken door de bomen en zagen een wit konijn hardop sprekend in zichzelf. "ik weet het niet... ik weet het niet... ik weet het niet... " bleef hij maar in zichzelf herhalen. Toen hij hen in de gaten kreeg, stopte hij en zei nogmaals "ik weet het niet". 'Wat weet je niet?' vroeg de prinses? Het konijn aarzelde en zei toen:'Ik ken de waarheid niet' De prinses keek van het konijn naar de prins en zei toen enigszins verontschuldigend: 'wij ook niet'. Daarna vroeg ze aan het konijn. 'waar gaat u naar toe?' En hij antwoordde ongeduldig 'Ik loop het pad van de waarheid.... " En gehaast liep hij weer verder... De prinses keek naar de prins en riep hem toen achterna "waarheid bestaat niet... het is slechts waar vanuit je eigen pad" Maar het konijn hoorde het al niet meer.


De weg naar vrijheid
(04-12-03)

Ons Westers pad
bepaalt
het goed en fout

Ons Westers pad
bepaalt
het hele paradigma

Als dit dan dat
de logica
en wijsheid

De kennis
de kunde
en de wetenschap

Het is slechts waar
en relevant vanuit
ons eigen pad

Vanuit het perspectief
van overall

bestaat
geen goed en fout
bestaat
geen oorzaak en gevolg
bestaat
geen beter- best

Vanuit dat perspectief
is alles waar
en is het slechts
een variatie op elkaar

marleen ©