zondag 31 oktober 2010

het gehele pallet


het gaat niet om het een, het gaat niet om het andere
het gaat niet om goed, het gaat niet om fout
het gaat niet om zwart het gaat niet om wit
het gaat niet om licht het gaat niet om schaduw
het gaat om het gehele pallet..... als wit in het licht staat dan onderzoeken we zwart... Als orde in ons licht staat dan is chaos onze uitdaging... als verdieping onze gewoonte is, dan dienen we de oppervlakkigheid te onderzoeken .. etc.
Laat je dus nooit meer verleiden door de gedachte dat er iets is dat beter of slechter is dan het andere.. Nee.. daar maakte de mensheid een fout met de uitleg van het appeltje van Adam en Eva! En deze erfzonde dragen we sinds mensenheugenis met ons mee. Het gaat niet om goed of fout, het appeltje van Eva was het appeltje van de bewustwording! Dat betekent dat het enkel en alleen onze taak is om het gehele pallet te leren kennen. En niet om er over te oordelen. ( hier sloeg de mensheid de verkeerde weg in en anno 2010 lijden we er nog steeds onder). Door het gehele pallet van de mens te leren kennen, is de mens in staat dat hele mens te worden die hij is.
Tsja ... eenvoudiger als dit kan ik het eigenlijk niet beschrijven.

maandag 18 oktober 2010

Lets pretend ...


Voor je deze collumn leest: open mind... weerstand opzij en uit de comfort zone......
Zou ik..... de brief die jij mij stuurt..... uiteindelijk zelf geschreven hebben?
Het is de slang die in zijn eigen staart bijt...
Meer wil ik er niet over zeggen, laat dit eens tot je doordringen.

vrijdag 15 oktober 2010

overstijgen van de dualiteit

Momenteel heb ik veel mensen om me heen die zwaarmoedig zijn. Antoni Kamerling zijn suïcide heeft in Nederland (40 plus) wel wat teweeggebracht. Een jongen die alles zo voor elkaar leek te hebben en die toch niet tevreden was over zichzelf.
Niet tevreden zijn.. niet accepteren hoe je bent... de lat te hoog leggen, de dingen anders willen hebben dan ze zijn. Het niet accepteren van de werkelijkheid is een van de grootste bronnen van ongeluk.
Het leven kent Ups en Downs... En dit is geen grapje. Het is geen grapje, het is geen dooddoener. Nee, het is de keiharde werkelijkheid die we onder ogen moeten zien. Wij hebben het leven gekregen om onszelf te leren kennen en dat zelf heeft twee kanten. Het licht en de schaduw. Ieders leven kenmerkt zich door de dualiteit. Echter wanneer wij die schaduwzijde niet willen zien en ons daar steeds maar weer van afkeren en dit veroordelen zullen we het geluk nooit leren kennen.
Het geluk dat we in ons leven kunnen bereiken heeft alles te maken met acceptatie. Wanneer we de werkelijkheid kunnen accepteren zoals die is, zijn we gelukkig. Wanneer we vechten tegen de werkelijkheid, deze veroordelen en deze steeds willen manipuleren ontstaat het lijden.

Via acceptatie overstijg je de dualiteit .... en Acceptatie is 'meegaan op de stroom van je leven...'

woensdag 13 oktober 2010

Koning van de Weerstand


ja... deze foto is beter


Veranderen... ontwikkelen... We ontwikkelen ons als individuen naar een nieuw bewustzijn toe. En niet alleen als individu, maar als mensheid als geheel... We zijn met elkaar op weg naar een nieuwe wereld zoals David Welsch dat zo mooi in zijn boek beschrijft.

Hoe werkt dan zo'n verandering of ontwikkeling? Het eerste feit dat we onder ogen moeten zien is de Weerstand die bij een verandering ontstaat. De mens en de mensheid is van nature niet geneigd om te veranderen. Omdat we de drang hebben ons vast te houden aan het oude en vertrouwde en daaruit (schijn)veiligheid ervaren. Bij elke verandering ontstaat angst en onzekerheid, waardoor de eerste reactie NEE is. Onmiddelijk komt er een scala aan redeneneringen op gang die deze NEE ondersteunt. En wanneer deze actie succesvol is en de anderen gaan er in mee, dan is het 'gevaar afgewend' en kunnen we weer rustig ademen. We blijven zitten op onze plek !

Gelukkig hebben we de mensen die ons begeleiden in de verandering. De therapeuten, trainers, bedrijfscoaches en veranderaars spelen het spel van "de weerstand'. Een goede Coach is 'Koning van de weerstand'. Hij stimuleert mensen om naar de verandering te gaan en hierbij de opwinding en vreugde te kunnen voelen. Tegelijkertijd moet hij er ook voor zorgen dat de angst en onzekerheid niet te groot wordt en hiermee voorkomen dat er op de rem geduwd wordt. De Veranderaars lopen op een evenwichtsbalk en met vertrouwen en subtiliteit probeert de Coach/therapeut de ander vooruit te laten bewegen. De richting op van de persoonlijke belofte die ieders leven in zich draagt.

Want... ieder mens wil uiteindelijk groeien en bevrijd worden... Besluit om uit de comfort-zone te gaan, gewoon met vallen en weer opstaan en lever je gevecht met je eigen weerstand. Misschien wel de grootste uitdaging van je hele leven....

want eh... weerstand is niet buiten ons, hij woont in ons

dinsdag 5 oktober 2010

kennis of wijsheid


Toen ik mijn Zonen vroeg wat ze wilden hebben de Wijsheid of de Kennis, antwoordde de een met de kennis en de ander wilde de wijsheid.

Ja... het zijn absoluut twee verschillende zaken:
Kennis verkrijgen we via de boeken en op de universiteit!
Wijsheid krijgen we wanneer we de weg naar binnen bewandelen, via de meditatie en het Hier en Nu.

Kennis is gestoeld op veranderlijke paradigma's en Wijsheid staat op zichzelf en is onveranderlijk. Kennis is door de eeuwen heen aan verandering onderhevig en wijsheid duurt tot in de eeuwigheid.

maandag 4 oktober 2010

Weerstand


Alles wat er voor zorgt dat jij niet meegaat op de stroom... dat jij je eigen pad niet loopt... Dat jij niet doet wat je te doen hebt ... valt onder de noemer Weerstand.
Weerstand is de optelsom van alle neurotische ook wel 'niet authentieke boodschappen' van onze ouders, van onze meesters en juffen, onze vriendjes, de media etc. die jij hebt ingeslikt....

Bijvoorbeeld: wees eens wat stoerder, doe niet zo zielig, anderen hebben het veel erger, je moet een onafhankelijke vrouw zijn, kennis is het belangrijkste wat er is, niet zeuren maar doen, ga een goede baan zoeken, je mag niet egoïstisch zijn ... etc en ga zo maar door. Dit is een willekeurige lijst en jij hebt jouw lijstje.

Je gaat in dit lijstje geloven en je denkt dat het je eigen lijstje is en je denkt dat dit is wat je te doen hebt in je leven. Je gaat een opleiding kiezen naar de wens van je vader (of je kiest uit protest de polariteit). Je kiest de vrouw die voldoet aan het ideaalbeeld van je moeder.(of je kiest uit protest de polariteit). Je verklaart je zelf als atheïst(uit protest tegen je ouders) etc...

NEE! mis.... Je zit niet op je eigen pad..

Zonder bewustzijn doen we niet wat we zelf willen, zitten we niet op ons pad. We doen wat onze opvoeders ons verteld hebben of -net zo ziekmakend- we kiezen de polariteit. Met andere woorden we zijn NIET VRIJ ! En vanaf een jaar 0f 35/40 begint dit te knagen... de vraag 'wie ben ik' en 'wat wil ik' doemt op. Het is tijd voor bewustwording.
De reis van Odysseus 'terug naar huis' gaat nu beginnen...
Leer jezelf kennen, word er bewust van hoe je de dingen doet (zonder oordeel) en dan vanuit vrijheid je eigen pad leren kennen en meegaan op die stroom... Dan verandert alles...
(enne.. stap nou niet in de valkuil door te denken dat deze column niet voor jou geschreven is. Als je 'm 'toevallig' leest, is ie ook voor jou)

..... de reis van Odysseus, is de reis van iedereen....

Hoe ga ik mee op de stroom


Een heel concreet voorbeeld over 'Meegaan op de stroom ...' Bedoeld voor mensen met een narrow mind die nogal eigengereid zijn.
Een vriendin zegt tegen me "Marleen je moet wat meer kleur in je kleding brengen" koop bv.een roze sjaaltje...
stap 1: Eerste reactie... .. ik vind van niet, ik vind dit mooi wat ik aan heb, waarom moet het anders, ik zal toch zelf bepalen wat ik doe ...

stap 2: Bewustwording: Ik merk dat er weerstand is, ik wil niet luisteren naar een ander...

stap 3: Weerstand weg schuiven... Is goed Y, ik zal een kleurig sjaaltje kopen!

Op deze manier kun je meegaan op de stroom. makkelijk he !