maandag 15 februari 2010

En ze leefden nog lang en gelukkig.....

Waterhouse: lady of Shallot
Ze zaten samen op een steen. 'Word je mijn koningin?' vroeg de prins haar. De prinses keek hem doordringend aan 'Dat kan nog niet' zei ze toen. En ze vervolgde terwijl de woorden van haar vader op haar netvlies verschenen 'alles op zijn tijd; eerst prinses, dan vrouw, daarna moeder en dan uiteindelijk de koningin ....' De prins keek haar aan en knikte begrijpend.... 'en daarna?' vroeg de prins. De prinses keek hem aan en zei 'pas daarna... leefden ze nog lang en gelukkig'. 'Mmm' zei de prins ' Tot in de eeuwigheid?' en ze knikte.