maandag 1 februari 2010

Verbond tussen Animus en Anima

bron: http://www.dse.nl/~erfgoedje/ grafheuvels/grafheuvels.html


'Laten we even gaan rusten' zei ik tegen hem. Hij wees naar een grote steen, waar we op gingen zitten. Met een grote zucht vroeg ik hem: "Hoe zullen we gaan....? Wie gaat er voorop....? Wie wijst ons hier de weg..... Jij, ik of... is er wellicht een derde......? "

De wind
(maart 2004)

Hee
roep ik
luid

Wie wijst
mij
hier de weg?

Vertwijfeld
kijk ik
om me heen

Ik kijk
in Noord
en Zuidelijke richting

En
als ik
dan niks zie

Dan luister ik vervolgens
naar de
Oost en Westen winden

Die fluisteren
onhoorbaar
zacht

Jouw
gouden Standaard
die is binnen

Jij moet
je eigen pad
gaan vinden

Een pad
met eigen
waarden

En
zelf gevormde
methodiek

Een pad
voor jou
heel specifiek

Gezien vanuit
een andere
optiek

Zet dan je stappen
op een
vreemd terrein

Dan kom je langzaam
in een
andere staat van zijn

Marleen ©