zondag 28 maart 2010

verband tussen binnen- en buitenwereld


Schilderij: Futurist Umberto Boccioni
"De futuristen verheerlijkten de opkomst van nieuwe technologie en vooruitgang. In hun kunst wilden ze de beweging vangen: niet een momentopname, maar de beweging zelf."


Hoe verhoudt de buitenwereld zich met mijn binnenwereld? Op welke manier hebben de dingen om mij heen verband met de dingen in mijn binnenwereld?

- Waarom ontmoet ik haar of hem in die winkel? waarom gebeurd dat net op dit moment? waarom ben ik net te laat voor sluitingstijd? waarom zegt hij dat tegen mij?, waarom begint die hond net te blaffen als ik voorbij loop? , waarom krijg ik een botsing met die auto? waarom valt precies dat boek uit de kast als ik langs de boekenplank loop?, waarom krijg ik die baan niet? etc...

Niets is toeval en uiteindelijk logisch... ware het niet dat we het bewustzijn voor deze logica nog niet hebben. We kunnen de werkelijkheid (verbanden) pas gaan zien, wanneer we onszelf leren kennen (zodat we los komen van onze neuroses) en daarnaast zoveel mogelijk in het Hier en NU verblijven.