woensdag 11 februari 2009

To Study the Self


to study the way
is
to study the self

to study the self
is
to forget the self

Als jullie je afvragen waarom ik in mijn Columns aandacht besteed aan mijzelf en mijn neuroses, kijk dan eens naar bovenstaand uitspraak van een vooraanstaande Zenmeester.

Als ik mijn pad ga zoeken, ( to study the way) dan moet ik beginnen met mijzelf nauwkeurig te gaan onderzoeken. (to study the Self). Wanneer ik mijzelf leer kennen, zal ik langzaam mijn Zelf gaan vergeten.(to forget the self).

Het Pad ben ik dus zelf en door mijzelf te bestuderen, kan ik ervaren wie ik werkelijk ben. ( ik ben alles en ik ben niets). Het enige wat ik heb te doen is bewustzijn krijgen via mijzelf.
Het lijkt misschien wat egocentrisch, maar vanuit de wijsheid en het begrip dat hieruit ontstaat, kan ik pas echt wat voor een ander betekenen. Dit gebeurt op de eerste plaats door ‘voorleven’. Alleen al door mijn leven te leiden, kan ik een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Daarnaast kan ik –vanuit mijn verworven inzichten- ook de ander steeds beter begrijpen en de ander zonodig helpen zichzelf te begrijpen.

Problemen –die ogenschijnlijk- van buiten komen, kun je aanpakken via de study van het Zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen op je werk of problemen met je kinderen of problemen in je relatie. Begin bij de bron door het Zelf te bestuderen en te bewerken. Als jij verandert, verandert de buitenwereld onmiddelijk mee.
Stelling: De oplossing van een extern-probleem kun je altijd in je zelf vinden!
Orientatie: Stel je eens voor dat het allleen nog maar jouw taak is om jezelf te leren kennen en dat de rest vanzelf gaat. ( wat voel je! )
Ik ben de weg de waarheid en het leven’