dinsdag 22 december 2009

Kunst in deze New Age


Schilderijen: Mark Rothko
Yes... ik heb ze allemaal gezien... En steeds met in mijn achterhoofd die ene vraag "wat is Kunst". Kunnen we Kunst begrijpen, kunnen we Kunst plaatsen, wat kan Kunst ons vertellen, wat is de Kracht van Kunst in onze wereld..... Kunst verbindt ons met die andere wereld en als we in de geschiedenis kijken is er een ontwikkeling van de kunst... de Kunst leidt ons stap voor stap naar de werkelijkheid. En bij de laatste dvd van de moderne Kunstenaar Rothko, kwam ik tot de volgende conclusie "Kunst in de 21e eeuw kan het doorkomende bewustzijn in ons universum weergeven" Dat is per definitie ondoorgrondelijk en vernieuwend