zondag 4 oktober 2009

Wie schrijft mijn levensverhaal?

Afgelopen zaterdag -langs de lijn op het voetbalveld- sprak ik er met G. over...

Sofie ( uit de beroemde filosofie roman "de wereld van Sofie") kwam er uiteindelijk achter dat haar leven geschreven werd door 'de majoor'. En wanneer 'de majoor' op hield met schrijven was haar leven afgelopen. Zij en haar filosofieleraar Albert Knox, waren spelers in een roman en pas aan het einde van het boek wist Sofie een manier om uit het verhaal te ontsnappen en het eeuwig leven binnen te gaan. Pas nu- tien jaar later- snap ik de achterliggende gedachte van Jostein Gaardner.

Mijn leven is een verhaal, waarin ik de hoofdrol speel. Mijn verhaal wordt gedurende mijn leven geschreven door een 'Hogere Ik ', die in mij woont en die ik eigenlijk ben. Eckahart Tolle zegt daarover "geef je verhaal de gelegenheid om zich via jou te openbaren"

Als ik geen bewustzijn heb ... met andere woorden -wanneer ik niet in het huidige moment zit en mij met het lager zelf (ego) identificeer- accepteer ik het scenario van de scriptschrijver niet! Ik verzet mij tegen het Huidige moment. Vanuit onbewustheid zwem ik in tegen de stroom van mijn eigen verhaal en dat brengt lijden met zich mee. Veel fijner is het om vanuit het huidige moment de stappen te zetten die mijn vanuit het Hier en Nu ingegeven worden. Of te wel ... meegaan met de schrijver van mijn verhaal. Ook Sofie wist op deze manier de poort van de eeuwigheid door te gaan. Dat wil zeggen 'ze wist hoe ze zichzelf kon identificeren met het Hoger zelf '.

Het Hoger zelf heeft alleen goede bedoelingen met mij (en met jou) . Hij is er altijd op gericht om mij richting de vrijheid .. richting de verlichting te sturen... Eckhart Tolle geeft zelfs aan dat frustraties in het leven noodzakelijk zijn om jou en mij de goede kant op te laten bewegen. Zodat je uiteindelijk kunt ervaren wie je in werkelijkheid bent.

Dit was de theorie en nu weer toegepast op mijn eigen leven.... Vandaag schreef ik een mail naar een van de spelers in mijn Soap. 'Beste H. de schrijver van mijn Soap is op het idee gekomen dat wij jullie gaan bezoeken' .