donderdag 15 januari 2009

Big Mind


BIG MIND op you tube: http://nl.youtube.com/watch?v=zT9y1YEUjy0 Nu even tijd om te schrijven. Genpo Roshi is bekend vanwege zijn ‘Big Mind’ methodiek. Deze methodiek zou je kunnen zien als een integratie tussen het Boedhisme uit het Oosten en de psychotherapie uit het Westen. Voor zijn werkwijze heeft hij o.a. geput uit de ‘Voice Dialoque’ techniek van de Gestallttherapie. Het voert te ver om hier uitgebreid op in te gaan, maar het is zeer de moeite waard. De ‘therapeut’ zorgt ervoor dat je contact kan maken met allerlei onderdelen van ‘jezelf’, die in de vorm van stemmen in je hoofd aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de stem van angst, de stem van arrogantie of de ondermijnende stem. Met al deze stemmen kun je contact maken en onderzoeken hoe de onderlinge verhoudingen van deze stemmen zijn in jouw ‘huis’. Uiteindelijk is het van belang om vrede te hebben in je huis en elke stem bestaansrecht te geven. Dit is de psycholgische kant, maar er zijn ook stemmen die ‘uit’ het Boedhisme komen. Bijvoorbeeld de stem van ‘Denken’ en de stem van ‘Niet Denken’ en door je steeds met een andere stem te identificeren, ga je langzaam begrijpen dat je al die stemmen tezamen bent. Door deze techniek kan je een glimp van eenheidsbewustzijn ervaren.
Elke middag hebben we een workshop Big Mind en ik kan me er nu alweer op verheugen. De insteek van verbinding die Genpo Roshi in zijn werkwijze laat zien, dat zie je ook terug bij het gemêleerde gezelschap dat aan deze retraite meedoet. Eenieder is bezig met een vorm van meditatie, maar elke werkwijze is verschillend. Vanmiddag zaten we er wat over te praten in ons huisje. Alle vormen kwamen voorbij Vhipassana meditatie, Tibetaanse meditatie, Zen meditatie, Mindfulness, Landschapsmeditatie etc.

Al deze tradities zijn op een of ander manier bezig om de Geest van de mens te ontrafelen, zodat we als mens uit de ilussie kunnen stappen en een vorm van eenheidsbewustzijn kunnen ervaren. Met andere woorden de werkelijkheid kunnen aanschouwen. Nu ik er zo over nadenk verbaasd jhet me dat het Christendom geen techniek heeft ontwikkeld om de Geest te leren kennen. Bidden is het enige wat ik ken uit het christendom. Ziet het Christendom ons denken wellicht als waarheid?