zondag 4 januari 2009

Open Mind


Mijn broer was op bezoek en hij vertelde mij het volgende verhaal:

Er was eens een boer, met een mooie veestapel, waar hij veel van hield. Op een dag brak de dijk door en kwam het water over zijn land. Toen kwam zijn buurman er aan met een grote kar en hij zei: 'Harm pak je spullen en spring op de kar, we moeten hier weg'. ‘Nee’ zei Harm ‘Ik blijf hier, ik vertrouw op God’. Het water bleef stijgen en toen de eerste verdieping onder water stond, kwam er een reddingsboot en de man zei 'kom op Harm, stap in je moet hier weg'. En weer weigerde boer Harm hij zei: 'Nee ik blijf hier, ik vertrouw op God' Het water steeg nog verder en Harm moest uitwijken naar de zolder van zijn boerderij. Toen kwam er een helikopter die een touw uitrolde en de piloot schreeuwde ‘grijp dat touw’. ‘Nee' bulderde boer Harm, ik vetrouw op God en ik blijf hier’

Boer Harm verdronk en toe hij bij de hemelpoort kwam vroeg hij aan God. Ik heb zoveel vertrouwen in U gehad, waarom hielp U mij niet? Toen zei God verbaasd “ik stuurde je een kar, een boot en een helikopter’

En lieve broer (ik heb er twee), misschien stuurde God jou wel een zus! Mij stuurde hij 10 jaar geleden wel een zus! (ik heb er twee) en nog veel meer mensen.

Stelling: de verschijningsvorm van de boodschap kennen we niet, het enige wat we kunnen doen is open staan voor wat er op ons pad komt. (open mind)