woensdag 22 juli 2009


schilderij: Beproeving Job

Bij het zoeken naar een geschikt plaatje kwam ik op een website, waarin allerlei bijbelteksten staan waar het om beproeving gaat. Ik zal er twee noteren en voor meer info kijk op : http://www.versnieuws.nl/versen?cat=99

Jacobus 1 vers 12 : Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

Korinthiers 10 vers 13: U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan

Lang leve het internet! Zoekt en gij zult vinden