zondag 29 maart 2009

De appel


werkstuk appel : http://home.hetnet.nl/~gbroekhuizen/appel.htm Vorige week werd het me duidelijk. Langzamerhand begeef ik mij steeds minder vaak op de schaal van Goed en Fout en steeds vaker op de schaal van Bewustwording.

Mijn leven was voorheen vervuld van Goed en Fout en alles beoordeelde ik op deze schaal. Dit herken je vast wel. Als je naar iets kijkt of iets ervaart, verschijnt er vanuit een automatisme direct een oordeel in je bewustzijn. Vervolgens gaat allees wat fout is direct naar de schaduw en alles wat goed is mag in het licht. Je creƫert hiermee een eenzijdige, maar ook onbevredigende werkelijkheid.

De reden dat we met deze BRIL naar de werkelijkheid kijken, is al terug te voeren naar het appeltje van Eva. Dit appeltje - waarmee Adam en Eva uit het paradijs verdwenen- werd de appel van goed en kwaad genoemd. 'Nee!' zei mijn opleider,' het is de Appel van bewustzijn'. Met deze Appel kreeg de mens bewustzijn. En Eva gaf de appel aan Adam en zo gaat het nog steeds; de vrouw gaat op weg en neemt de man mee. Deze uitleg van het paradijs verhaal, zet Eva (het vrouwelijke) niet in het kwaad. Integendeel, het vrouwelijk wordt juist als de drijvende kracht van de ontwikkeling van de mens gezien.

Doe de deur niet dicht, nu ik weer naar de bijbel verwijs. Stop me niet in een hokje, ik probeer uit alle wijze boeken die de wereld inmiddels heeft voorgebracht mijn eigen visie vorm te geven. Het is totaal onbelangrijk of dit een waar gebeurd verhaal is, de waarde van deze verhalen zit hem in de symboliek. En symboliek heeft eeuwigheidswaarde.

Dat de uitleg van het appeltje invloedrijk is geweest, kwam in 2006 al -via het onderstaande gedicht- in mijn bewustzijn.

De appel ©

Met de appel uit het paradijs
neemt ellek mensenkind
het goed en fout
mee op zijn reis

En ellek kind
dat hier geboren wordt
krijgt vroeg of laat
het goed doen op zijn bord

Je hebt het goed te doen
wordt mij gesteld
en deze boodschap
wordt al jaren doorverteld

En elke christen
is hierop gebrand
maar dit berust
op een groot misverstand

Met goed doen
gooi ik slechte ogen
want slechts het doen op zich
ligt enkel maar in mijn vermogen

Het maakt niet uit
hoezeer een mens
hieronder lijdt
hij is bij voorbaat al bevrijd

En hoe ik ook
Mijn leven zal gaan leven
het slot
dat staat al lang beschreven

Marleen ©