vrijdag 1 mei 2009

AVE MARIA


Wat is het Ave Maria? Het is het meest gezongen lied in de Katholieke Kerk. En of we willen of niet, via onze grootouders zijn wij er vandaag de dag mee verbonden. Vanuit mijn jeugd speelt Maria geen enkele rol. Maar vast staat wel dat met Maria, het archetype van de vrouw en de moeder, een belangrijke plaats binnen het geloof en dus in de wereld heeft gekregen. Veel componisten hebben een Ave Maria geschreven en de tekst luidt:

Wees gegroet Maria,vol van genade.De Heer is met U.Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.En gezegend is Jezus,de Vrucht van Uw schoot.Heilige Maria,Moeder van God,bid voor ons, zondaars,nu en in het uur van onze dood.Amen

Maria is een belangrijk archetype in de geschiedenis van de mensheid en Carl Jung zegt hierover het volgende ( http://www.spiridoc.nl/jung_archetypen.htm)

Het vrouwelijke archetype –in het christendom via Maria uitgebeeld- vertegenwoordigt het ontvankelijke principe, de vrouwelijke intu├»tie, het vrouwelijk mysterie. In archetypische zin vertegenwoordigt zij de ontwikkeling van de anima. De anima verbindt het bewuste met het onbewuste.

Gisteren luisterden we naar het Ave maria van Caccini en ik zal nu een link maken naar het Ave Maria van Bach. Het bijbehorende filmpje laat de betekenis van dit Ave Maria voor vandaag de dag mooi zien. http://www.youtube.com/watch?v=4KLU7xjqsDk
Wij gaan een paar dagen weg en de volgende Column komt dinsdag weer.