woensdag 27 mei 2009

Leren met behulp van de Gulden Snede

Plaatje: De gulden snede in de natuur
C. heeft mijn leeftijd en ze volgt momenteel een universitaire studie. Ze vroeg me welke leermethode ik destijds gebruikte. Tijdens mijn studie las ik alle teksten door, zowel de hoofdlijn als de details. Een week voor de toets kwam het leukste onderdeel; ik maakte grote posters en via lijnen en pijlen bracht ik de onderlinge verbanden tussen de thema’s in kaart. Vandaag de dag doe ik het anders, ik lees vaak teksten van links boven naar rechts beneden. Hoe kan dat? Dat heeft te maken met het feit dat ik nu alleen nog maar de kern hoef te weten en de daaruit volgende details, vloeien daar logischer wijze uit voort.

En daarmee kom ik op de Gulden Snede (boek de Geheime Code, column van zondag). In onze wereld is alles opgebouwd ut dezelfde verhouding en via - spiegelingen en ingewikkelde wiskundige formules- zien we dat hieruit andere vormen ontstaan. De vorm is verschillend, maar de verhoudingen tussen de onderliggende delen is gelijk. Wanneer je zicht krijgt op deze logische verhouding tussen het kleine en het grote, is het op alle vraagstukken van toepassing. Dan kun je de details ‘overslaan’ en je op de kern richten.

Er nog wat over doordenkend vroeg ik mijzelf af wanneer een tekst mij nou inspireert. Dat zijn teksten die een andere zienswijze latene zien. Die een blik geeft op de werkelijkheid die nog nooit in mijn hoofd is opgekomen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een perspectief dat buiten mijn bekende paradigma valt. De functie van een tekst is enkel de nieuwe blik en van daaruit werk ik de details en de toepassingen zelf weer uit. Leren en ontwikkelen is niet enkel overnemen wat de schrijver vertelt. Nee.. het is juist de toevoeging van je eigen ideeen en ervaringen.

'Volg niet in de voetstappen van de mannen van weleer: ZOEK wat zij ZOCHTEN'
Matusuo Basho (1644-1694 ) Japanse dichter


Oriƫntatie: Hoe doe jij dat? Hoe krijg jij grip op teksten? begin je ook de overeenkomsten tussen al die verschillende details te zien? Begin je ook door de bomen het bos weer te zien? En als je hier nog ontkennend op moet antwoorden, zie het dan als je voorland, wanneer je op weg bent naar meer bewustzijn.