zondag 17 mei 2009

Overstappen

Wanneer je begint met een Mindfulness training, dan maak je een begin met ‘leven met aandacht’. Gedurende de training gaat de factor aandacht langzaam maar zeker een plaats in je leven krijgen. Terwijl je aanvankelijk geleefd werd, zorgt de aandacht in het Hier en Nu er voor dat er ruimte in je leven ontstaat. Je wordt steeds vaker de toeschouwer van je leven, die langzaam maar zeker steeds meer bewustzijn op zijn eigen leven ontwikkeld.

Afgelopen week zijn we weer begonnen met een nieuwe Mindfulness- groep. En bij het bespreken van het ‘Huiswerk’, vroeg ik de deelnemers of ze de komende week elke dag een kwartiertje tijd voor zichzelf willen reserveren, om een Mindfulness oefening te doen. Een oefening waarbij we in het Hier en Nu zijn

Vandaag kwam het in me op, dat er wellicht een moment komt dat het omgedraaid is. De hele dag in aandacht leven en daarbij geen energie gebruiken om te denken over het verleden en de toekomst. En dan vervolgens elke dag een kwartiertje de tijd zoeken om over dingen na te denken en plannen voor de toekomst te maken.

Ja… als dit gebeurd, dan kun je dit fenomeen een transformatie noemen.
Orientatie: Hoe doe jij dit? Als je naar een willekeurige dag kijkt, hoe is bij jou de verdeling tussen enerzijds in het Hier en Nu leven en anderzijds zonder bewustzijn geleefd worden.