maandag 11 mei 2009

Boute stellingen


Schilderij: http://www.boshoven.eu/ Mmm… het borrelt weer ongelofelijk in mij. Wanneer ik een wezenlijk inzicht krijg, voel ik het in mijn buik. Deze Column borduurt voort op de vorige Columns.

In mij en jou is een individuatieproces gaande (Carl Jung, Column 19 maart). We ontwikkelen ons van de Prinses, via de Vrouw en de Moeder naar de Koningin. (Zie Column 23 april) Hier hebben we tenminste een heel leven voor en Hans Stolp of verlichte boeddhistische meesters spreken zelfs over vele levens.

Wanneer we hier geen bewustzijn op hebben zal deze Individuatie met onnodig veel pijn, moeite en vertraging tot stand gebracht worden. Wanneer we hier wel bewustzijn op krijgen kan het proces zich vloeiender en in harmonie voltrekken.

In mijn huis wonen Ego en mijn Authentieke Ik. Als we (nog) geen bewustzijn hebben, identificeren we ons alleen met Ego. Maar Ego heeft slechts een beperkte kijk op de zaak. Ego bekijkt de dingen vanuit zichzelf en zijn eigen belang. Bovendien is Ego opgevoed en heeft hij daarmee veel onjuiste informatie gekregen. (Kan hij ook niks aan doen).Het Authentieke ik, bekijkt de wereld vanuit een Overall-perspectief. En de metaforen die de wereld over dat authentieke Ik laten zien zijn: Hij is de goede Herder ten opzichte van zijn Schapen, hij is Sinterklaas ten opzichte van zijn Zwarte Pieten, Hij is een wijze Koning ten opzichte van zijn Onderdanen of Hij is God ten opzichte van zijn Kinderen. Kies zelf maar welke metafoor jou aanspreekt, welke je kiest is onbelangrijk. Als ik de metafoor van Jung volg, wordt de individuatie dus afgesloten met het archetype van de Koning. (Goede Herder/ Sinterklaas of God).

Maar….. we zijn niet zomaar een Koning. Daar moet je wel wat voor doen! Maar niet dat wat we gewend zijn, want precies hier zit het grote misverstand. Wat van ons mens verwacht wordt zijn geen activiteiten, maar het gaat enkel en alleen om het ontwikkelen van een juiste houding. (Mindfulness)

- ontwikkelen van Mildheid
- ontwikkelen van een Open houding
- ontwikkelen van een Accepterende houding
- verplaatsen van de aandacht vanuit het beperkte Intellect (denken) naar de zintuigen (lichamelijke). en daarmee in het Hier en Nu te verblijven.
- de rol van toeschouwer in te nemen.
- je over te geven aan het individuatie proces
- ontmaskeren van Ego, door aan je persoonlijke biografie te werken

Wanneer Ego zich –echter vanuit goede bedoelingen- met dit autonome individuatie proces gaat bemoeien, gooit hij (ongewild) roet in het eten. En daarom is het van belang om Ego - overigens met mildheid en begrip- te ontmaskeren.

Stelling: Er zijn geen concrete doelen in deze wereld. Gooi al je ambities maar weg.
Stelling: Gebruik je energie om deze houding te ontwikkelen zodat je door de noodzakelijk fasen heen kunt gaan en uiteindelijk de Koning (in) kunt worden!

Ik begeef me op glad ijs en de stellingen zijn Bout…. maar net als de Uil in de film van Bambie, is het mijn taak om de vogeltjes op te schrikken. In de Middeleeuwen zouden ze mij nu op de brandstapel gooien!