maandag 2 november 2009

bron van wijsheid


Nieuwe inzichten waar komen ze vandaan? vannochtend werd ik wakker met een geheel nieuw inzicht betreffende de verhouding tussen het Hoger Zelf en het Lager Zelf of met andere woorden, de verhouding tussen God en de Mens.


let op: "Het Hoger Zelf weet hoe het leven zal verlopen, maar ondanks dat zal het lager zelf dit leven wel gewoon moeten leven."
Met andere woorden:
'dmv bewustwording kan ik mijn leven wel voorspellen, begrijpen en relativeren, maar ik zal dit leven wel moeten uitleven'. Echter... door mijn bewustwording zal ik mijn levensloop wel beinvloeden.' (ook die wending staat immers al geschreven!)
En nog eens anders geformuleerd:
'Mijn levensloop is al geschreven, ik kan enkel en alleen invloed uitoefenen op de manier waarmee ik er mee om kan gaan en dat heeft op zijn beurt weer invloed op mijn levensloop.'

Drie pogingen, maar het blijft ingewikkeld... ik word al net zo onbegrijpelijk als de filosofische verhandelingen waar C. nu mee zit te worstelen.
En weet je waar dit inzicht, deze wijsheid vandaan kwam? van een schilderij, via een droom, de feedback die ik afgelopen zondag zelf aan een cursist gaf en en de filosofie van de Stoicijnen. Kennis halen we uit boeken, maar wijsheid verkrijgen we op een geheel andere wijze. De wijsheid kunnen we uit de lucht plukken, het hangt in het huidige moment, het hangt -voor onze neus- het komt naar ons toe in het Hier en Nu. Het is een kwestie van open staan voor wat er is en vandaaruit de juiste verbanden leggen. Hiervoor hoeven we dus niet naar de Universiteit!
Quote 'ze is niet dom, ze is onwetend'
Stelling : iemand kan nog zo slim zijn en veel kennis bezitten, wanneer hij in het bestaande paradigma blijft rondlopen, zal wijsheid zich niet openbaren.