maandag 29 juni 2009

Derek Ogilvie

Gisteravond keek ik –na lange tijd- weer eens naar een reading van Derek Ogilvie . Hij maakt contact met overledenen en wat mij bezig houdt, zijn de volgende dingen :

-De mensen die dood zijn verblijven aan gene zijde en zijn op een of andere manier nog in contact met de wereld. Kennelijk reïncarneren ze (nog) niet in een nieuw lichaam.
-Ze noemen kleine details, die onbelangrijk lijken. Zoals de inrichting van een tuin of een kras op de auto.
-Bij de dingen die de overledene noemt, gaat het vaak om 1) kenmerken van het huis waar de overledene in gewoond heeft en veranderingen die er in dat huis hebben plaats gehad. 2) ook wordt vaak lichamelijk ongemak genoemd om een periode aan te duiden, zoals een verstuikte voet of een ontstoken kaak.
-Ook komen opvallende karakter eigenschappen van de overledenen zelf aan de orde. (hij plaagde graag of hij wilde alles meemaken)
-Mensen die plotseling zijn dood gegaan lijken veel behoefte te hebben om contact te leggen met de nabestaanden.

Mijmer…. Het huis, waar iemand woont lijkt belangrijk, kleine dingen lijken er net zo goed toe te doen, lichamelijke ongemakken zijn ankers in de tijd, persoonlijke eigenschappen blijven bij je….. Maar..... de wereld is toch leeg? Dit alles zou er toch niet meer toedoen wanneer we dood zijn? Hoe kan dat dan? Zou het zo kunnen zijn dat :
... sommige mensen te vroeg sterven? Terwijl het eigenlijk hun tijd nog niet is! Bijvoorbeeld door een ongeluk, door suïcide of door geweld ? En zijn het deze mensen die eigenlijk nog niet helemaal klaar zijn op aarde en van daaruit nog een boodschap willen doorgeven? Kunnen de nabestaanden deze mensen wellicht nog niet loslaten? Kunnen ze beidde uit de beklemmende situatie bevrijd worden door die ene geruststellende boodschap van gene zijde? Kan de overledenen misschien pas daarna zijn weg weer vervolgen? (reïncarnatie) En kan de overldenen wellicht dan pas de materiele wereld achter zich laten en leeg maken? Wie zal het zeggen...

mmm... misschien moeten we er wel voor zorgen dat we in het leven niet teveel dingen laten liggen. Dat ruzies liever vandaag dan morgen 'opgelost' worden door ze uit te spreken, dat we de ander moeten vertellen wat er in ons omgaat. Misschien moeten we echt voorkomen dat er ergens schuldgevoel ontstaat , dat er onrecht geschiedt of dat er gemanipuleerd wordt...... allemaal negatieve energieen die blijven knagen...