zaterdag 27 juni 2009

OH... wat erg


Oh wat erg… hoor ik mijzelf vaak zeggen Bijvoorbeeld wanneer ik hoor als iemand gaat scheiden, wanneer iemand zijn baan verliest, wanneer er ergens een boom gekapt wordt, wanneer de vakantie van een vriend niet doorgaat omdat zijn vriendin haar been heeft gebroken of wanneer iemand de hele zomer niet kan zwemmen omdat zijn voet in het gips moet.. etc

Oftewel er zijn heel veel dingen waar ik met ERG op reageer. Welke premisse ligt er nou aan deze reactie ten grondslag.

Deze reactie geeft in ieder geval aan dat ik nog een sterk oordeel heb over wat goed en fout is. Met die uitspraak zeg ik eigenlijk ´Het is niet goed wat er gebeurd!´en daarmee ga ik er vanuit dat IK met mijn relatief beperkte bewustzijn zou weten wat goed is. Ook getuigt het van weinig acceptatie en zeg ik eigenlijk `het leven krijgt een onjuiste wending´. Kennelijk heb ik een idee over hoe mensenlevens zich zouden moeten ontvouwen.

Mijmer .....Misschien is het wel veel wijzer om wat bescheidener te zijn en ook nu weer de rol van toeschouwer en onderzoeker aan te nemen. Misschien is de reactie ´Oh wat erg´wel heel arrogant en misschien getuigt deze reactie wel van grote onwetendheid. Misschien kan ik beter niet oordelen en slechts aanschouwen wat zich aandient en vanuit de gegeven werkelijkheid mijn persoonlijke vervolgstappen gaan zetten.
Oh wat erg ..... daar zit een oordeel in
Vertel eens wat er gebeurd is.... dan ga ik op onderzoek uit en deze weg leidt tot bewustzijn.
Stelling: wanneer ik Mindfull met een situatie omga, dan oordeel ik niet. De situatie 'leren kennen' en de ander 'willen begrijpen' is dan de insteek.
Orientatie: Zou het niet heerlijk zijn wanneer ikzelf en de mensen om mij heen zouden kiezen voor 'willen begrijpen' en' leren kennen'? Stel je eens voor dat je niet meer hoeft te oordelen en dat je van een situatie niks hoeft te vinden.....