zondag 21 juni 2009

Input


Schilderij van de Cubaanse schilder Marcelo Pogolotti Groninger Museum.. …..wanneer ik terug kijk op mijn weekend, dan denk ik aan de Input. De hoogte punten waren het Groninger Museum, een concert, we hebben een appeltaart gebakken en getennist.

Toen ik vandaag de Column overdacht, besefte ik dat ik vanuit ‘mijn eigen model’ naar het weekend keek.‘ (Column van 19 juni). Wat was de input van het weekend, waar waren de momenten van verwerking en wat was de output? ‘En ik moest denken aan Columns van ‘heel lang’ geleden (28 maart en 3 april ). Deze gingen over de structuur die we zelf inbouwen om naar ons leven te kijken. Het is vrij gangbaar om vanuit een economisch perspectief naar ons leven te kijken. Daarbij zetten we ons beroep en ons werk centraal en van daaruit kijken we naar ons leven. We kijken naar onze beschikbare levenstijd en delen dat onder in periodes van werken en periodes van vrije tijd. Vanuit dit perspectief is onze gehele maatschappij ingericht. Maar je kunt ook een ander wereldbeeld creëren door vanuit een andere perspectief of vanuit een andere invalshoek naar je leven te kijken. Stel je voor dat je niet vanuit werken en vrije tijd naar de werkelijkheid kijkt, maar bijvoorbeeld vanuit het input-output model. Welke input is er vandaag, hoe zorg ik voor de verwerking en welke output is er. Werk krijgt vanuit deze invalshoek een andere status. Vanuit dit perspectief wordt werk gerelativeerd tot slechts een van de mogelijkheden om wat meet bewustzijn te krijgen of om te groeien. (misschien kom je er wel achter dat je binnen het kader van deze levensvisie veel te veel werkt).

Als jij dus een andere insteek kiest voor je leven zal alles er omheen automatisch mee veranderen. Wanneer we als samenleving bewustwording, persoonlijke groei en ontwikkeling als uitgangspunt zouden nemen, dan zou de samenleving er totaal anders uitzien!

Voor mij was dit de eye opener van het weekend (output).

Stelling: Wil je echt anders in het leven komen te staan, begin dan met het ontwikkelen van jouw persoonlijke levensvisie.