zondag 30 augustus 2009

De antwoorden kwamen...

Al een aantal weken probeer ik elke dag tijd vrij te maken om naar een van de Masterpieces uit de geschiedenis te kijken.... echt indrukwekkend. Op deze DVD collectie staan maar liefst 21 kunstwerken, die elk een uitgebreide documentaire te zien geeft. Door hier zo intensief naar te kijken gebeurd er op een of andere manier wat met je. (Kunst gaat in ieder geval niet over mooi of niet mooi). Zover ik nu kom, heeft de Kunst twee belangrijke 'functies'.


1. Grote Kunstenaars zoals bv. Rembrand en Vermeer, maken hun afbeeldingen vanuit een ander bewustzijn. Zij zijn in staat via de penseel de werkelijkheid weer te geven; die werkelijkheid die wij door alle mist vaak niet meer zien. Wanneer de presentator - via bv. röntgenstraling- de gedachtengang van de schilder probeert te achterhalen, dan vermoed ik dat deze schilder helemaal geen gedachten had. Hij schilderde en deed dit 'voorbij de gedachten' vanuit een hogere werkelijkheid. Als ze nog zouden leven, dan denk ik niet dat deze Grootmeesters hun overwegingen zouden kunnen vertellen. (omdat die er niet waren) En wij als toeschouwers kunnen via dat schilderij een glimp van die werkelijkheid opvangen.


2. Het bezoek aan de Hermitage was anders, hier concentreer je je niet op slechts een doek. Door de gehele expositie vorm je je een beeld van het Russische hof ten tijde van de Tsaren. Dit is veel meer een culturele en psychologische ervaring. Hier zie je de geschiedenis terug, je vormt je een beeld van de ontwikkeling van de mensheid en daarmee begrijp je het heden.... en uiteindelijk jezelf.In de 'Masterpieces' vind je beidde functies terug. Wanneer je bijvoorbeeld naar het wereldberoemde schilderij van Delacroix kijkt, zie je daarin niet alleen de revolutie van 1830, maar ook alle revoluties daarvoor en de revoluties van vandaag de dag. ' idealen worden met bloed betaald' lijkt het schilderij ondermeer te zeggen en er is in feite niets veranderd, dit beeld zegt alles!

Terwijl het bij de eerste 'functie' veel meer om een spirituele ervaring an sich gaat, geeft de tweede 'functie' slechts toegang tot spiritualiteit. Je staat als het ware nog voor de poort waarachter het inzicht zich openbaart. ( Kijk je vanuit mooi en lelijk, dan zit je nog midden in de dualiteit verstrikt) mijmer.... we moeten de wereld misschien wel eerst begrijpen alvorens we deze kunnen overstijgen. We kunnen niet direct naar de Hoge C ...of wel naar de verlichting toe.

'het pad van verlichting loopt via jezelf' zegt Thitch Nathan.... Via kunst kun je jezelf leren kennen en dat is uiteindelijk de richting naar verlichting! (verlossing, overstijging etc. )