vrijdag 21 augustus 2009

Wat is jouw Talent?


Toen we een aantal jaren geleden een intervisie groep hadden, gebruikten we het inspirerende boekje "start vanuit je hart" van Patrick Roozenmond. Iedereen kreeg daaruit de volgende vraag voorgelgd : 'wat is jouw talent'. Ieder mens heeft zijn eigen talent en het is de kunst om deze helder te krijgen en daarna deze volledig te laten ontwikkelen en te manifesteren. En dat laatste kost geen enkele moeite omdat 'het werken aan je talent, het allerleukste is wat er is ! "

Ik wist het antwoord vrij snel: Al van jongs af aan ben ik er een meester in om de theorie en de praktijk aan elkaar te verbinden. Wanneer er iets in het dagelijks leven gebeurd, heb ik onmiddelijk de theorie erbij en wanneer ik een theorie hoor, heb ik onmiddelijk een praktisch voorbeeld. Ik ben een bruggenbouwer tussen deze twee werelden.
En precies dat is wat ik nu met mijn weblog doe. Mijn eigen ervaring koppel ik aan psycholische of filosofische theorien, kunstwerken, muziekstukken, gedichten, mythen, sprookjes etc. En daarom vormt mijn weblog mijn grootste plezier en de rode draad van mijn dag. Het kost me geen enkele energie, het levert me zelfs veel energie en vreugde op.
Orientatie: Dit weer als voorbeeld en nu aan jou de vraag: 'wat is jouw talent' ? waar word jij erg blij van? wat kost jou geen enkele moeite en waar krijg je van anderen vaak complimenten over? Het kan echt van alles zijn, probeer niet te oordelen over wat het is. Wat het ook is, wanneer je het tot ontwikkeling bengt, zijn de toepassingen oneindig en zul je de enorme potentie ervan ontdekken.
Wie wil ik zijn (2003)
Wie wil ik zijn
wat wil ik
laten zien

Er borrelt iets
maar toch
weet ik niet wat
Ik ben op zoek
op zoek
naar mijn talent

Mijn plan staat vast
ik zal gaan zoeken
en gaan vinden

Dit plan heeft kracht
en toornt
boven alles uit

Hier ligt mijn focus
mijn verrijking
en mijn kracht

Meer hoef ik niet te doen
meer wordt er in dit leven
niet van mij verwacht

marleen ©