zondag 16 augustus 2009

vrije mensen


H. tipte mij voor een Keltisch festival in de Provincie. Een groep ‘Kelten ‘ had daar hun kamp opgeslagen en de bezoekers konden naar hun leven kijken. Ik keek er naar en het drong tot me door dat er Anno 2009 mensen zijn, die zich geheel en al verdiepen in het leven van onze verre voorvaderen 2000 jaar geleden. En dat ze de hele zomer (en ws. elke vrij week in het jaar) van festival naar festival trekken om daar hun tenten op te slaan en in alle eenvoud en met elkaar hun dagen doorbrengen. Met muziekmaken, houtvuurtjes, koken, slapen, kletsen, weven, boogschieten etc. Allerlei mensen van jong tot oud - met dezelfde passie- die elkaar steeds weer op verschillende plekken tegenkomen. Ja… ook voor dit leven kun je kiezen en hier je leven aan wijden.

We zijn vrije mensen……. Besef dat we kunnen kiezen op welke manier we ons leven willen inrichten. Hoe jij en ik nu leven is een keus!