zondag 2 augustus 2009

Gods Orde

Portugal Dag 2
Haiku

Grote denneappels vallen
willekeurig op de grond
Gods orde is ondoorgrondelijk