zondag 14 december 2008

Twee werelden

Vanochtend heb ik de indrukwekkende expositie ‘Betoverd door vrouwen’ van J.W. Waterhouse in het Groninger Museum bezocht. Waterhouse zocht zijn inspiratie o.a in de klassieke oudheid en in de Britse literatuur van Shakespeare tot de romantische dichters van de 19e eeuw als Keats, Shelley en Tennyson.

Op deze afbeelding zie je de nimf Echo, die een spreekverbod kreeg omdat ze te veel praatte. Ze kan slechts nog de woorden van anderen herhalen. Op de grond ligt Narcissus, die geobsedeerd raakt door zijn eigen spiegelbeeld. Echo probeert contact te maken met Narcissus, maar dit lukt niet. Alsof er twee werelden zijn, leven ze langs elkaar heen.

Alle schilderijen van Waterhouse hebben een sprookjesachtige sfeer en mysterieuze vrouwen spelen vaak de hoofdrol. Waterhouse heeft deze archetypische verhalen uit de klassieke oudheid gebruikt om er beelden bij te maken. Bij Waterhouse is het beeld voortgekomen uit het woord. De klassieke thema’s draaien hoofdzakelijk om de schoonheid van de vrouw, de kracht van de man, list, liefde en jaloezie.

Wat hebben deze thema's met mij te maken?, waarom kies ik juist deze afbeelding? praat ik wellicht ook te veel? door Waterhouse kom je even in een andere wereld. Een wereld die er altijd is, maar waarvan we ons meestal niet bewust zijn omdat we totaal in beslag worden genomen door de dag-dagelijkse dingen. Via de ‘schone kunsten’ kun je met het mysterie in contact komen. De 'schone kunsten' vormen het voertuig naar de andere wereld. Wanneer ik mij geheel en al in de schilderijen verdiep, komt mijn leven heel even in een ander daglicht te staan, dood en leven krijgen een andere dimensie, verleden en toekomst bestaat niet meer en de beelden zijn op een of andere manier met mij verbonden.

Maar dan sta ik weer buiten op de brug bij het museum. De mystiek is weer ver weg. Was het er wel? heb ik me het verbeeld? De zondagmiddag gebruik ik om met mijn zonen hun stoere vader aan te moedigen bij een mountainbike wedstrijd. (achtste !) Twee verschillende werelden die wel verenigd zijn, maar nog niet voor mij.