woensdag 31 december 2008

Een hogere orde

prachtig boek !
Ik heb het vaak over bewustzijn, maar waarom is dat nou zo belangrijk? Door bewustzijn kun je de illusie verlaten en de werkelijkheid leren kennen. Wanneer we ons met ons denken identificeren, dan is de wereld zo klein als een kikkerpoel en zitten we midden in de dualiteit van goed en fout verstrikt. ( zie Column 7 nov). Wanneer we ACHTER dat denken gaan staan en ons identificeren met iets veel groters, dan beginnen we de werkelijkheid te zien.
Bewustzijn kun je alleen maar verkrijgen wanneer het je lukt uit het denken te stappen en als waarnemer naar jezelf te kijken. Zo gauw je tegen jezelf kunt zeggen ‘Ik denk’, dan word je de waarnemer van dat denken en ga je er als het ware achter staan. Zo gauw je er van bewust wordt dat je in dat kleine denken zit (‘ik denk’), geef jezelf dan een compliment vanwege je bewustwording en ga dan naar het 'Hier en Nu'. Het lijkt eenvoudig, maar is misschien wel de moeilijkste taak voor de mens. Het is een levenslang proces van oefenen, waar doorzetting en mildheid voor nodig is.
(meditatie, mindfulness en transpersoonlijke therapie liggen het meest voor de hand, maar bijvoorbeeld yoga of tai chi dragen ook bij aan meer bewustzijn)

Hoe 'lichter' ons hoofd wordt hoe meer we van een hogere orde kunnen opvangen. Eckhart Tolle schrijft hierover in zijn boek ‘een nieuwe aarde; de uitdaging van deze tijd” (blz. 153)

‘Achter de soms schijnbaar toevallige of zelfs chaotische opeenvolging van gebeurtenissen in ons leven en in de wereld gaat de ontplooiing van een hogere orde of doel schuil. Dat wordt schitterend verwoord in de uitspraak uit Zen: “de sneeuw valt, elke vlok komt op zijn eigen plek neer. Wij kunnen die hogere orde nooit begrijpen door er over na te denken omdat wat we er ook over denken inhoud is. Terwijl de hogere orde voortkomt uit de vormloze wereld van bewustzijn; uit de universele intelligentie. Maar we kunnen er een glimp van opvangen en meer dan dat, door ons er op af te stemmen- dat wil zeggen- bewuste deelnemers te zijn in de ontplooing van dat hogere doel.

De column van 28 december ging over zo’n glimp…
Stelling: we kunnen dus beter gaan kijken hoe de wereld zich ontvouwt en hierop gaan afstemmen. Dan zelf -vanuit het kleine ego- steeds maar te proberen de werkelijkheid (kansloos) te veranderen.