vrijdag 12 december 2008

Vergelijken is giftig

In mijn huis probeer ik het vergelijken uit te bannen. We zijn niet gelijk en zullen dat ook nooit worden. Wel zijn we gelijkwaardig en dat is iets heel anders. Je hoort het ze vast wel zeggen: “Als ik om 8 uur naar bed moet, dan moet hij dat ook’ of ‘hij heeft net een half uur op de Nintendo gezeten, dan mag ik dat nu ook’. Het gaat niet om hem, het gaat om jou is steevast mijn antwoord en vervolgens ga ik uitleg geven over mijn aanpak naar hem toe.

Uitgaan van gelijke monniken, gelijke kappen, kan een rigide opvoedingsmethode worden. Opvoeden is maatwerk. Wanneer je meegaat in deze gelijkheidswens van kinderen, geef je jouw kind onbewust het beeld mee dat we allemaal gelijk zijn. Daarmee stimuleer je het proces van vergelijken. Kijken naar anderen en je vergelijken met anderen is de bron van veel ellende en wat er uit voort komt is jaloezie, onvrede, onzekerheid, arrogantie, pesten, uitsluiten etc.

Wat gebeurt er eigenlijk als we onszelf vergelijken met anderen. Dat betekent dat we onze ‘Gouden standaard’ buiten onszelf gaan plaatsen. Hoe wij ‘zouden moeten’ zijn, wordt afgeleid van hoe anderen zijn.

Drijfzand…., je kunt alleen maar zijn zoals jij bent. Jij bent jouw eigen Gouden standaard. Het is misschien wel de grootste uitdaging van je leven om (weer) te ontdekken wie jij bent en dat in de wereld (durven) te zetten. Neem jezelf als maatstaf met al je mogelijkheden en moeilijkheden. Dat is de enige ondergrond waar je stevig op kunt bouwen. (Denk maar aanhet sprookje van de drie biggetjes)

Lieve moeders, wij hebben hier weer een belangrijke taak voor de wereld van morgen. Maar eerst moeten we er zelf natuurlijk mee ophouden, want we leven als ouders onze kinderen voor.

Experiment: hoe doe jij dat in jouw gezin, met vergelijken en heb het er eens over met kids en partner.

Stelling: koers op jezelf, jouw gouden standaard die is binnen