donderdag 23 april 2009

De Koningin is in de stad !


Toen ik nog even naar de stad moest gisteren, liep ik op de grote markt en hoorde ik een vrouw zeggen: “wat zijn er veel politieagenten op de been”. Ik keek om me heen en zag het ook. Ik liep naar een politieagent op een paard en vroeg aan hem: “wat is er gaande”. Hij boog een beetje naar me toe, keek me aan en zei met een vriendelijke doch plechtige stem ‘de koningin is in de stad’. Het klonk alsof hij zei: ‘Groningen is bevrijd en de geallieerden komen de stad binnenrijden.’
OH … dacht ik verbaasd .. de Koningin… en ik besloot om maar even te gaan kijken. Ik schoof aan bij de samenscholende mensen rond het plein. De grote Markt stroomde langzaam vol en we wachten met zijn allen op de Koningin. Na een kwartiertje kwam ze er aan. Daar liep ze, vriendelijk glimlachend. Ze was omringd door allerlei hoogwaardigheidsbekleders en bewakers. Luchtig pratend met de koninklijke familie uit Zweden liep ze door onze stad.

"Lang leve de Koningin", ik ben blij dat wij in Nederland nog over dit archetype beschikken. Waar staat de Koningin voor? Ik heb eens even naar haar gekeken. Ondanks alle aandacht loopt ze ontspannen. Ze lijkt zich niet bewust van alle ophef en voor iedereen heeft ze een vriendelijk woord. Ze doet haar dingen heel natuurlijk, ze hoeft zich niet meer te bewijzen en ze straalt waardigheid en gezag uit. Ja, … onze Koningin is een echte Koningin.

Sprookjes beginnen vaak met een Prinses of jong meisje die na allerlei moeilijkheden en uitdagingen met de Prins mag trouwen en op een dag wordt zij de Koningin van het Koninkrijk. Dit symboliseert de fasen waar we als mens door heen gaan, wanneer we ons met bewustwording bezig houden. We lopen het pad als volgt: Prinses, Vrouw, Moeder en tot slot Koningin. (En voor mannen: Prins, Man, Vader en tot slot Koning.) En in elke fase heb je bepaalde klussen te doen en taken te vervullen. De ene fase is niet beter dan de andere het enige wat je hebt te doen is ze te doorlopen en je er aan wijden. (ook is het niet lineair; het kan ook door elkaar lopen)

Overgaan naar een volgend archetype heeft alles te maken met bewustwording. In de individuele begeleiding kan ik mensen helpen om door deze fases heen te komen. Iedereen kan op een bepaald punt wat blijven haken. Er zijn bv. cliënten die wat vast zitten in het Kind-acrhetype. In dat archetype vertoon je trekken van de prinses die nog van alles van de ander wil krijgen. Voor een ander is het moeilijk om de rol van Vrouw in te nemen; dwz om je als vrouw te manifesteer en je vrouwelijke krachten te ontwikkelen. Weer een ander blijft misschien wat steken in het archetype van de Moeder; haar identiteit wordt dan enkel gevormd doordat ze moeder is en ze valt in een diep gat als de kinderen zelfstandig worden en haar niet mee zo nodig hebben. Overgaan van moeder naar wijze Koningin vraagt weer andere vaardigheden.

Oriëntatie: herken je deze archetypes in je eigen leven? Waar zit je ergens en waar blijf je wat haken? Voor welke stap sta jij?