woensdag 29 april 2009

De Leeuw kondigt zich aanDe Leeuw liet zich vandaag twee keer zien! In de Column van 19 april voorspelde ik al dat de Leeuw wel op mijn pad zou komen.
Toen ik vanochtend mijn ogen open deed viel mijn oog op een intuïtieve tekening op de muur, die ik afgelopen najaar bij een cursus van Sietske Nijland had gemaakt. Kijk maar eens naar haar intuitieve werk. http://www.sytskenijland.com/content/Oversytske.htm.. Bij de cursus kregen we de opdracht eerst een intuïtief vlekkenpatroon van verf te maken. Daarna moesten we gaan kijken welke vage beelden er verschenen. Dat beeld konden we vervolgens met kleurpotloden vervolmaken. Bij mij verschenen er bovenaan twee leeuwen, die ik vorm ben gaan geven. En deze leeuwen stonden als poortwachters bij een heilig kruis.(klik even op de foto, dan kun je het goed zien) Mijn hart begon sneller te kloppen, de Leeuw kondigt zich dus al aan!

De leeuwen Collumn houd meer Opvarenden bezig en toen ik vandaag mijn mail binnehaalde, ontving ik het volgende bericht:
Leeuw
De Leeuw is het symbool van macht en kracht. Hij werd meegebracht als symbool door de kruisvaarders die de leeuw zagen op schilden van de Turken en de Moren. De heraldiek, gebaseerd op tekens en symbolen is van oorsprong Arabisch en werd met kruisvaarders naar onze landen gebracht. De leeuw bewaakt domein en poorten. Hij houdt de wacht en dient om onwetenden te imponeren. De heilige met een leeuw afgebeeld is de kerkvader Hiëronymus. Hiëronymus kwam tijdens zijn kluizenaarsbestaan in de woestijn een leeuw tegen met een doorn in de poot. Hiëronymus verwijderde de doorn en zo bleef de leeuw hem volgen als trouwe gezel. (De leeuw is ook het symbool van de evangelist Marcus. Ook als symbool voor Christus, dit berust op Apocc.5,5 “Ecce vicit de tribu Juda. Zie overwonnen heeft de leeuw uit de stam van Juda.)
Dank je W, met deze informatie zal ik weer verder op onderzoek uitgaan. (Ik ga googelen op de zoektermen die je me gegeven hebt.)

Zien jullie wel hoe excited bewustwording kan zijn? Als we werkelijk gaan zien hoe de Materiele wereld de Geestelijke wereld volgt! Via deze Column laat ik zien dat toeval niet bestaat en maak ik zichtbaar hoe alles met elkaar verbonden is. Maar we moeten er wel voor open staan en de verbanden willen zien.
Oriëntatie: Kijk eens terug op jouw leven en zoek eens naar een rode draad. De details kunnen later vanzelf vorm krijgen.