woensdag 15 april 2009

Pastoraal versus Therapeutisch

Schilderij van Frans van Tartwijk http://www.fransvantartwijk.nl/ Gisteravond een heel leuk gesprek gehad met de directrice (en haar opvolgster) van de Poort. Deze gesprekken zijn heel belangrijk om te onderzoeken waar ik zelf sta. Wat mij het meest blijft hangen is het verschil tussen een Pastorale houding en een Therapeutische houding. De Pastorale houding is vooraal gericht op begrijpen en bevestigen en in tweede instantie licht confronterend. De therapeutische houding is naast bevestigend, net zo goed ook confronterend. De bevestiging zorgt ervoor dat mensen begrijpen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. (dat is absoluut waar en heel belangrijk! ) De confrontatie is nodig om er voor te zorgen dat er weer nieuw bewustzijn kan ontstaan. Ik ben Softer dan mijn eigen opleider, maar Confronterender dan de gemiddelde cursusleider van de Poort. Een gesprek als dit is eigenlijk bedoeld, om te kijken of mijn visie en aanpak past binnen de Cultuur en Visie van de Poort.

Dit vraagstuk vult vandaag mijn bewustzijn. Pas ik binnen de Poort? Ga ik met de Poort van mijn eigen koers af ? Ik wil toch mijzelf worden? Kan ik mijzelf blijven binnen deze cultuur?
Of is de Poort als spiritueel centrum juist geschikt voor mij omdat bewustwording mijn hoogste doel is. En niet probleemoplossing zoals bij therapie.
Uiteindelijk komen zulke gesprekken op je pad, niet vanwege de uitkomst. Nee dit gesprek heeft een hoger doel, namelijk bewustwording…. steeds meer mijzelf worden... en dus een vrij mens worden.
Een reactie op dit vraagstuk stel ik zeer op prijs. Dus stuur me een mailtje met jou visie!