woensdag 2 september 2009

Mijn scheiding is mijn persoonlijke revolutie'Mijn Delacroix'

We zijn weer aan het einde van de maand gekomen en gek genoeg, voelt elke maancyclus steeds als een afsluiting van een periode. De afgelopen maanden ben ik langzamerhand tot het inzicht gekomen dat mijn scheiding, mijn persoonlijke revolutie is.

En wanneer ik naar het proces kijk, dan is er hier iets heel opmerkelijks aan de hand. Namelijk het feit dat deze revolutie absoluut niet vanuit mijn ‘bewuste’ gestuurd is.

Het proces

Stap 1: De eerste ‘onbewuste’ reactie
Mijn ontsteltenis en verbijstering die ik begin Juli voelde, bij zijn besluit om bij mij weg te gaan.

Stap 2: Verwerken
Via Mindfulness

Stap 3: Onderzoek op de transpersoonlijke laag
Vervolgens via meditatie, een open mind en authentieke bronnen, mijn onderzoek op de onbewuste transpersoonlijke laag. Met als insteek, om vanuit een andere laag te begrijpen wat er aan de hand is en welke diepere bedoeling deze scheiding voor ons beidde ( en ook voor de kinderen) kan hebben.

Stap 4 : doorbraak in het bewuste
Uiteindelijk het doorbreken van deze nieuwe werkelijkheid in mijn bewustzijn. Waardoor begrip, acceptatie en uiteindelijk verantwoordelijkheid voor dit gebeuren kan plaatshebben.

en... ja het kost offers en ja... de winst vermenigvuldigt zich kwadratisch.....

Stelling : niet mijn kleine ego, maar de ziel (of het hoger zelf) die maakt mijn levensplan.

Mijn ziel (24-06-04)

Mijn ziel
die zocht een huis
om in te wonen

Waarmee zij zich
op aarde
kon vertonen

En in mijn lichaam
daar zingt zij
haar levenslied

Gelijk
een gastheer
en zijn parasiet

Maar binnen
woedt
een ongelijke strijd

Want Ego
die gaat uit
van maakbaarheid

Hij wil geheel
zijn eigen
richting gaan

En trekt zich
van de ziel
niks aan

Toch is hij
niet diegene
die het leven maken kan

Het is de ziel
die maakt
het levensplan


En met beleid
zal ik mijn Ego
gaan bewerken

Zodat
mijn ziel
zich kan versterken

Slechts
kan er dan
een ware kapitein

Op mijn schip
van
mijn leven zijn

Marleen ©