zondag 9 november 2008

Zappen en Surfen


Zaterdag had ik het weer! Ik kwam beneden en overal lagen spullen; speelgoed, boeken, stapeltjes papier, tekeningen, schoenen, tassen etc…. Ik voelde ‘het’ weer opkomen. Een ongecontroleerde kracht van woede. Het begint met mopperen en langzaam aan word ik steeds onredelijker op alles om mij heen. Ik waarschuw mijn kinderen dat ze het beste kunnen gaan luisteren en opruimen omdat het anders niet gezellig wordt. Nee…op die momenten ben ik geen leuke moeder. Ik ben me bewust van mijn gedrag, maar ik ben nog niet in staat om deze neurose te stoppen.

Teveel…. we hebben vandaag de dag teveel. Ik heb ik mij tegen de overdaad te wapenen. Overdaad zie je op alle terreinen. Neem bijvoorbeeld de vlucht van de digitale fotografie. Toen ik op mijn vakantie 400 foto’s maakte moest ik 50 foto’s voor het fotoboek selecteren. Het selecteren was zo lastig dat ik de klus nog steeds niet af heb. Maar hetzelfde geldt voor het enorme aanbod van reclame beelden, het aanbod van tv zenders, de overdaad aan speelgoed, het mega aanbod van websites etc…

Er is zo verschrikkelijk veel aanbod op alle vlakken, waardoor ik steeds opnieuw moet kiezen waar ik mijn tijd (bewustzijn) aan besteed. Veel van mijn beschikbare energie wordt ingezet om te selecteren en te kiezen en is niet meer beschikbaar voor de inhoud. Omdat kiezen moeilijk is, kies ik het liefst meerdere dingen uit. Ik ga zappen en surfen en mijn leven wordt door oppervlakkigheid en vluchtigheid beheerst. Het is niet voor niks dat Mindfulness vandaag de dag zo’n grote vlucht heeft genomen. Aandachtsoefeningen zorgen er voor dat we stoppen en kijken en onszelf uit deze maalstroom halen.
kwantiteit versus kwaliteit
Maar de onderliggende denkfout ligt in het feit dat we denken dat al deze verschillende activiteiten (kwantiteit) echt iets nieuws oplevert. Toch is dat niet zo; de oppervlakkigheid zorgt ervoor dat we niets verder komen en steeds op hetzelfde niveau, boven de essentie blijven rondcirkelen. Ogenschijnlijk lijken de verschillende ervaringen iets nieuws te brengen, maar als je goed kijkt zijn ze slechts een variatie op elkaar. Pas als we ons op een ding concentereren en daar alle inns en outs van onderzoeken (kwaliteit), ontstaat er iets nieuws!
Stelling: Alleen de verdieping levert nieuw bewustzijn op.