donderdag 13 november 2008

ZelfverwerkelijkingMeer over Maslow: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/3846-de-behoeftenpiramide-van-maslow.html
De meeste mensen kennen de behoeftepiramide van Maslow wel. Een mens zal eerst aan zijn basisbehoeftes moeten voldoen, alvorens hij tijd en ruimte heeft om aan de volgende categorie van behoeftes te voldoen. Zijn behoeftepiramide begint met de fysiologische behoeften en als hij deze zeker heeft gesteld komt er de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Vervolgens de sociale behoeften en in de vierde laag de behoefte aan waardering. De ‘hoogste behoefte’, is de behoefte aan zelfrealisatie. De mens streeft er volgens Maslow uiteindelijk naar om zijn eigen potentie aan mogelijkheden te realiseren.

Zelfverwerkelijking, zelf realisatie, zelf verwezenlijking…. Toen ik 20 jaar geleden op de HBO-V met deze theorie van Maslow kennismaakte, snapte ik echt niet wat ik mij bij hierbij moest voorstellen. Misschien kunnen we zijn theorie in de levensloop van de mens plaatsen. Wellicht hebben we als mens eerst de rollen van kind, adolescent, student, junior/ senior werknemer, partner, moeder etc.. door te maken alvorens er tijd en ruimte komt voor zelfverwerkelijking. Dit lijkt aan te sluiten bij de veelgehoorde opmerking 'het echte leven begint na je veertigste'. Bij zelfverwerkelijking denk ik als eerste aan ‘de Groten’ uit de geschiedenis: schilders als Van Gogh en Rembrandt componisten als Bach en Mozart, schrijvers zoals Shakespear en Mulisch, dichters zoals Elsschot of Vondel, filosofen zoals Plato of Spinoza …. Allemaal mensen die geput hebben uit hun eigen creatieve bron en die zichzelf hebben laten kennen aan de wereld. Door de expositie van Charly Toorop in Rotterdam lieten haar schilderijen- gekenmerkt door de doordringende ogen- mij het volgende zien: ‘stop met alles wat er niet toe doet en beperk je tot de essentie van jouw leven’. Klik maar eens op het plaatje en kijk naar haar ogen, misschien zie jij het ook wel!